Sok od plodova rajčice

Sok od plodova rajčice

Hranidbena vrijednost rajčice

Danas rajčica ima široku primjenu kao prehrambena namirnica, postoji na tisuće jela u kojima je rajčica glavni sastojak. Plod rajčice zastupljen je u svim kuhinjama svijeta. U prerađivačkoj industriji jedan je od primarnih sirovina; prerađuje se u sokove, koncentrate, pelate, dok se zeleni plodovi mogu marinirati. Zbog hranidbene vrijednosti ima i veoma povoljan učinak na zdravstvene čimbenike ljudskog organizma.

Energetska vrijednost rajčice je  18 kcal/100 g na svježeg poda.

Zeleni plodovi rajčice sadrže solanin.Solanin je toksični glikoalkaloid  specifičan za biljke iz porodice Solanaceae  a ima funkciju da biljku zaštiti od nametnika. Solanina ima i u svim ostalim dijelovima biljke. Zriobom plodova rajčice solanin se razgrađuje a termičkom obradom zelenih plodova gubi stabilnost.

Bitan sastojak ploda rajčice je i likopen (karotenoid koji uz ksantofil i karoten daje crvenu boju). Likopen je prirodni antioksidans  a regulira i rast stanica, glavni je karotenoid u ljudskoj krvi i tkivima. Rajčica i njeni proizvodi su glavni izvor likopena u ljudskoj prehrani . Termičkom obradom se povećava njegova bioaktivnost pa tako sok od rajčice sadrži 150 mg/l dok je sadržaj likopena u svježoj rajčici 30 mg/kg.

Hranidbeni sastojci

Količina u   %

Sirove bjelančevine

0,4 - 1,25

Sirove masti

0, 2- 0,95

Ugljikohidrati

1,87 - 9,0

  od toga šećeri

2,4 - 7

Vlakna

0,31 - 1,8

Minerali

0,6

Voda

92,0 - 95,0


Tablica 1  Hranidbena vrijednost svježe rajčice

Minerali

Količina u mg/100 g svježeg ploda

Natrij

2,6 - 32,7

Kalij

92 - 376

Magnezij

13 - 20

Kalcij

10 - 21

Fosfor

7 - 53

Željezo

0,4 - 1,2

Sumpor

13 - 20


Tablica 2  Mineralni sastav rajčice

Vitamini

Količina u mg/100 g svježeg ploda

Karoten

0,15 - 2,3

E

0,36

K

0,4 - 0,8

B1

0,016 - 0,08

B2

0,02 - 0,09

B3

0,3 - 0,85

B5

0,28 - 0,34

B6

0,074 - 0,15

Biotin

0,004

Folna kiselina

0,0086

C

15 - 59

Tablica 3  Sadržaj vitamina u plodu rajčice

Izdvojeni sadržaj