Zaštita peršina od štetnika

Gusjenice lastinog repa na lišću peršina

Gusjenice lastinog repa na lišću peršina

Najznačajniji štetnici peršina su: mrkvina muha (lat. Psila rosae) i  lastin rep (lat. Papilio machaon).

Mrkvina muha (lat. Psila rosae)

Odrasli oblik polaže jaja na vratu korijena mrkve ili u zemlju. Ličinke nakon što izađu iz jaja ubuše se u korijenje te tako rade hodnike izjedanjem. Takav korijen gubi i na kvaliteti okusa. Lišće mrkve napadnute ličinkama ove muhe prepoznaje se po ljubičastoj boji koje kasnije požuti isuši se. Mrkvina muha ima 2 generacije godišnje. Prva se javlja početkom svibnja , a druga koja je ujedno i brojnija javlja se u srpnju. Prezimi u obliku kukuljice.

Lastin rep (lat. Papilio machaon) - štete radi gusjenica izjedajući nadzemne dijelove peršina.

Iako se u pojedinim godinama pojavljuju veće populacije lastinog repa, one nikad nisu toliko masovne da bi mogle ugroziti uzgoj a njihovo uništavanje, bilo kemijsko ili mehaničko je zabranjeno jer se ubrajaju u zaštićene vrste.

Izdvojeni sadržaj