Zaštita peršina od korova

Peršinov korijen

Peršinov korijen

Primjena herbicida neizbježna je pri ugoju peršina na većim površinama jer korovi počinju nicati prije mrkve a brži im je porast pa onemogučavaju nicanje mrkve ili pak mogu „ugušit“ mladi nasad.

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja peršina. U Hrvatskoj nije registriran niti jedan herbicid za primjenu u peršinu ali se u tu svrhu koriste  on i na osnovi linurona, prometrina te trifluralina.

Kultura

Aktivna tvar

l/ha ili  kg/ha

Vrijeme primjene

Spektar djelovanja

mrkva

peršin

pastrnjak

kopar

trifluralin

1,5 – 2,5

prije sjetve inkorporacijom

jednogod.širokolisni, jednogod.uskolisni korovi

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glifosat

2 - 4 l 1)

ili

4 - 8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

sulfosat

2 - 4 l 1)

ili

4 - 8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

dikvat

2 - 3

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glufosinat

3 - 4

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

celer*

peršin*

linuron

2,0

nakon sjetve prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

pendimetalin

3 - 4

nakon sjetve prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

mrkva

S - metolakor

metolakor

1 - 1,2

1 - 2

nakon sjetve prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

mrkva

celer*

peršin*

prometrin

1,5 - 3

nakon sjetve prije nicanja tj. pred sadnju

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

metribuzin

0,25 - 0,5

nakon sjetve prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

peršin*

fluazifop - p - butil

1,5 (2 - 4)

nakon nicanja korova

jednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni

mrkva

peršin*

setoksidim

1 - 2,5  (4)

nakon nicanja korova

jednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni


Korovi se uništavaju i mehanički, međurednom kultivacijom.

Izdvojeni sadržaj