Pinciranje paprike

Rog paprika

Rog paprika

Kako smo već spomenuli u zaštićenim prostorima se uzgajaju indeterminantni kultivari . Takvi se kultivari u povoljnim uvijetima (koji su dati u zaštićenom prostoru) jako granaju, grane su im lomljive dok biljka pod teretom plodova lako poliježe.

Iz tog razloga rast paprike regulira se prikračivanjem na 2 glavne grane koje se razvijaju iz koljenca na kojem je prvi cvijet. Uz svaku tu granu stavlja se vezivo te se one po vezivu vode na žicu iznad redova. Na svakoj od glavnih grana ostavlja se samo po jedna najjača grana. Uklanjaju se i sve grane koje se javljaju ispod glavnih.  Pinciranje se vrši svaki tjedan a uz to se odstranjuju žuti listovi te deformirani ili bolesni plodovi ako postoje.

Izdvojeni sadržaj