Priprema tla i gnojidba celera

Peteljke celera rebraša kao salata

Peteljke celera rebraša kao salata

Ako je tlo namijenjeno uzgoju celera siromašno humusom preporučuje se gnojidba stajskim gnojem u količini od 40 - 60 t/ha. Stajski gnoj se zaorava u jesenskoj osnovnoj obradi.

Priprema tla za celer

Tlo je poželjno izorati (na 30 cm) u jesen prije pretkulture, uz unos stajskog gnoja.

Brazda se zatvara tanjuranjem a neovisno o tome je li prije celera bila uzgajana neka ozimina ili ne neposredno prije sadnje potrebno je frezanjem obraditi tlo do praškaste ili sitno zrnaste strukture na dubini od 10 - 15 cm.

Gnojidba celera

​Mineralna gnojidba se vrši na osnovu analize tla a prema planiranom prinosu, okvirno prije sjetve se dodaje  800 kg/ha NPK 7 - 20 - 30 + Fe + Zn plus 200 kg/ha Uree 46 % N.

Celer listaš ima veće potrebe prema dušiku jer se tijekom vegetacije njegovi listovi  kose u 2 - 3 navrata, a nakon svake košnje razvija nove listove koji kako bi zadovoljili količinom i kvalitetom trebaju dovoljne količine dušika. Nakon svakog otkosa prihranjuje se s 40 - 50 kg/ha dušika.

Brza analiza tla može se obavit priručnim mjernim instrumentima namijenjenim za tu svrhu, (određivanje pH tla te količine osnovnih biogenih elemenata NPK ).

Izdvojeni sadržaj