Značaj tritikala

Klas tritikala

Klas tritikala

Tritikale je nastao križanjm dvije strne žitarice – pšenice i raži. On predstavlja hibridnu vrstu (točnije bastard) jer je nastao od dvije različite vrste iz dva različita roda. Ta kultura spaja pozitivna svojstva dviju križanih žitarica, koja se istiću u povećanom sadržaju proteina i aminokiselina.Tritikal je perspektivna ratarska kultura, zaslužuje mjesto i u ratarskoj i u stočarskoj proizvodnji, a zelena masa krmnih sorti tritikala nježna je i slatkasta, zbog čega je stoka vrlo rado jede.

Tritikale je pogodan za uzgajanje u onim predjelima gdje pšenica daje konstantno niske prinose i lošu kvalitetu zrna. U takvim predjelima, tritikale može zamjeniti i ekstenzivne sorte raži visokog habitusa koje ne mogu u punoj mjeri iskoristiti lokalne kapacitete plodnosti zemljišta.
Proizvodnja tritikala je od 30 do 35 posto jeftinija od pšenice, zahtijeva skromnu gnojidbu, ne mora ga se tretirati protiv korova jer je robustan, naraste na oko 120 centimetara visine i uguši sav korov, pa ga se s pravom naziva i čistač polja. A prinosi su konstatno dobri, šest-sedam tona po hektaru, znatno viši nego prinosi pšenice. Jedini je nedostatak u tome što se teško vrši.
Već u srpnju imamo svježu hranu za svinje, znači gotovo tri mjeseca prije nego što je stigne kukuruz. Tritikal se lagano melje, svinje ga rado jedu i odlično napreduju. U hranidbi svinja kukuruz tritkal može biti zastupljen s 55 posto, i može se 30 posto kukuruza zamijenio tritikalom.
S cijenom od 1,05 kuna za pšenicu proizvođači su u gubitku jer se nisu mogli pokriti, a tritikal mogu proizvesti za 65 do 70 lipa za kilogram, uključujući sve troškove, od nabave sjemena do uslužnog vršenja.

Tritikale je dobar kao zamjena ne samo za ozime nego i jare pšenice jer ima brži početni porast i kraću vegetaciju. U planinskim područjima, tritikale može predstavljati potencijalni ozimi usjev, gde je proizvodnja ozime pšenice i ozimog jarog ječma nesigurna. Zrno tritikalea se upotrebljava pretežno za ishranu stoke, ali se sve više upotrebljava u proizvodnji brašna za pekarske proizvode, iako još nema odgovarajuće tehnologije za to.
Naime, bijelo brašno tritikalea ima više ljepka od pšeničnog, ali je kvaliteta lošija, (slabija elastičnost i rastezljivost). Osim upotrebe zrna (brašna) tritikalea za stočnu ishranu i za ishranu ljudi, koristi se i za proizvodnju škroba, alkohola i pivskog slada. Zelena masa krmnih sorti tritikalea je sladunjava, zbog čega je stoka vrlo rado jede. Može se također koristiti kao sijeno, silaža ili travno brašno bogato bjelančevinama, karotinom i mineralnim tvarima.
Tritikale najbolje uspijeva na černozemu, ali se može uzgajati i na pjeskovitim tlima i tresetištima te kiselim tlima. Najbolji su predusjevi za tritikale grašak, rane sorte krumpira, djetelinsko-travne smjese jer rano napuštaju tlo pa se obrada tla i sjetva mogu pravodobno obaviti. Osnovna obrada tla za tritikale obavlja se na dubinu od 25 do 30 cm.
Za sjetvu treba koristiti čisto, zdravo i neoštećeno sjeme visoke klijavosti. Gustoća sjetve je 200-550 klijavih zrna/ m2. Optimalan rok sjetve je od 1. do 20. listopada. Dubina sjetve je 4-6 cm, a razmak redova 12-15 cm.

Sortiment

Prva hrvatska sorta tritikala Bc Goran - odlična gospodarska svojstva i promptno umnažanje sjemena doprinijeli su brzom širenju ove sorte u proizvodnji. Danas je Bc Goran vodeća sorta tritikala u Hrvatskoj, a zauzima sve veće površine u Srbiji, Sloveniji i BiH.
Novopriznata Bc sorta ozimog tritikala Bc Ranko koja kao i Bc Goran posjeduje sva pozitivna gospodarska svojstva koju jedna sorta ozimog tritikala mora imati, a njena najveća prednost je ranozrelost.

Tijekom vegetacije usjev se može tretirati nekim od regulatora rasta radi skraćivanja visine stabljike i povećanja otpornosti na polijeganje. Otporan je na niske temperature i u odnosu na pšenicu bolje prezimljava. Obrada tla može biti i plića ako je duboka obrada obavljena za predkulturu a tlo nije suviše zbijeno. Nakon oranja površina se obrađuje tanjuračom i drljačom.

Radi smanjenja broja operacija i povećanja ekonomičnosti proizvodnje, u povoljnim uvjetima površina se za sjetvu može pripremiti i samo prolaskom sjetvospremača ili rotacijske drljače. Količina gnojiva ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. Na plodnijim tlima gnoji se sa potkraj busanja (Cycocel 750) ili od oblikovanja između drugoga i sedmoga koljenca (Moddus 250).

Zaštita od korova obavlja se herbicidima na bazi aktivnih tvari fluroksipir i bentazon + Pdiklorprop. Štetnici se suzbijaju insekticidima kao i kod ostalih žitarica. Tritikale je otporan na bolesti, a u slučaju jačeg napada koriste se fungicidi kao i kod ostalih strnih žitarica.

Žetva se obavlja kombajnom na prijelazu iz voštane u punu zriobu.