Sudionici u projektu

Sudionici u projektu

Vrijedan EU projekt dobio je Agronomski fakultet iz Zagreba

LIFE je program EU-a za financiranje iz kojeg je od 1992. sufinancirano više od 4000 projekata. Program LIFE je program za zaštitu okoliša i klimatsku politiku za razdoblje od 2014. do 2020.; A podijeljen je u dva programska razdoblja: 2014. – 2017. i 2018. – 2020.

Svrha LIFE.SU.SA.FRUIT projekta je razvoj, primjena i dokazivanje ekonomski održivog strateškog plana za provedbu integrirane kontrole nametnika, promicanjem pristupa smanjene upotrebe kemikalija u voćnjacima i proizvodnji voća nakon ubiranja plodova u tipičnim hrvatskim i talijanskim poljoprivrednim ekosustavima. Ovim projektom namjerava se stvoriti ekološki prihvatljiv sustav upravljanja u proizvodnji i skladištenju voća učinkovitijim korištenjem resursa pri čemu se ne ugrožava sigurnost hrane.

Potrebno je više novaca za zaštitu okoliša u tu svrhu Europska komisija je zaprimila 1468 prijava na posljednji poziv na podnošenje projektnih prijedloga koji je zatvoren u lipnju 2013. Odabrano je 225 prijava za sufinanciranje u okviru tri komponente programa: LIFE+ Priroda i bio - raznolikost, LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša te LIFE+ Informiranje i komunikacija. LIFE. SU.SA.FRUIT prijavljen je u okviru komponente LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša. Ovo su pilot-projekti namijenjeni potpori razvoju inovativnih politika, tehnologija, metoda i instrumenata. Od 961 zaprimljene prijave Komisija je odabrala 125 projekta za financiranje iz širokog spektra udruga iz javnog i privatnog sektora. Odabranim  projektima upravljaju korisnici iz 22 države članice i predstavljaju ukupno ulaganje od 318,5 milijuna EUR od čega će EU osigurati oko 130,8 milijuna EUR.

LIFE.SU.SA.FRUIT jedini je projekt koordiniran od strane hrvatskih institucija u sve tri komponente. Korisnik projekta je Agronomski fakultet u Zagrebu (Zavod za voćarstvo), a partneri u provedbi su tvrtke Agra d.o.o. iz Hrvatske, Apofruit Itali Soc. Coop. Agricola, Alma mater studiorum – Università di Bologna i Università degli Studi di Torino iz Italije, te Xeda International S.A. iz Francuske.

Projekt je dobio Agronomski fakultet, Zavod za voćarstvo a koordinator je prof.dr.sc. Tomislav Jemrić.

 

Izdvojeni sadržaj