Tehnička zrelost i berba duhana

Usjev duhana

Usjev duhana

Važno je da proizvođači duhana znaju kada je vrijeme za berbu duhana. Često se događa da se lišće obere prije ili poslije “tehničke zrelosti”. U slučaju prijevremene berbe (česta pojava kod proizvođača virginije) lišće se teže suši i uglavnom ostaje zeleno, a u slučaju prekasne berbe, dobija se gruba i neelastična sirovina.

“Tehnička zrelost” je pojava koji označava određeni stadij u razvoju lišća, a odnosi se na unutrašnje promjene koje utječu na njegov vanjski izgled. Prepoznaje se po svjetlo-zelenoj boji lišća (virginija-žutozelena) kada po ivicama i vrhovima listovi počnu žutiti a glavno rebro postaje bjeličasto. Tada je list krtiji, pojačava se lučenje smole, što se odražava ljepljivošću i izrazitijim mirisom. List se opušta i odvaja od stabljike.

Berba u punoj tehničkoj zrelosti, pored kvalitete, osigurava brzo sušenje a time i očuva prinosa. U sorti virginija, bolje je obrati jače zreli nego nepotpuno zreli list. Broj berbi može biti različit što uglavnom zavisi od tipa i sorte, a potom i niza drugih čimbenika. Duhani tipa Berley i Virginija beru se 4-5 puta, a orijentalni i dopunski više puta (5-7). U prosjeku, svaki put se sa jedne biljke ubere 3-5 listova.

Berba se obavlja po insercijama:

Podbir - donja 2-3 lista, berbu treba obaviti nešto prije uobičajenih znakova zriobe - žućkasto-zelena boja na vrhovima i rubovima lista, a prema uzrastu duhana to je vrijeme pojave 60 % pupanja duhana;
Narpodbir - iduća 2-3 lista, berba se obavlja kod pojave znakova zriobe, to je obično vrijeme butonizacije ili nakon prvog zakidanja cvata;
Sednji list - 4-6 listova, s berbom treba pričekati dok zalamanje cvata ne da učinak, odnosno dok se listovi ne sagnu prema dolje;
Podvršak - 2-3 lista
Ovršak - 1-2 lista

Treba znati da donje lišće brže sazrijeva od gornjeg, što utječe na vremenski razmak između pojedinih berbi donjeg i gornjeg lišća. Berbu treba vršiti u ranim jutarnjim satima, jer je tada moguće lakše otkidanje listova sa stabla. Treba nastojati obrati jednako zreli list. Listove ne treba brati ako su vlažni zbog rose ili kiše.

Berbom lišća u tehničkoj zrelosti, kao i berbom jednako zrelog lišća, olakšava se nizanje i sušenje. Zavisno od tipa i sorte duhana, berba lišća započinje za 50-70 dana od rasađivanja i traje 40-60 dana od početka berbe. Sazrijevanje lišća traje različito i zavisi od uvjeta uzgoja i sorte.

Prvo sazrijeva donje, zatim postupno srednje, i konačno gornje lišće. Tim redom se lišće i bere. Pri berbi lišće treba čuvati od lomljenja i ne izlagati ga suncu da se ne raspadne i naglo izgubi vodu.

Berba obično traje do sredine listopada, ukupno se skupi 6-8 berbi s prosječnim prirodima suhog lista za:

Virdžinija tip 2000-2500 kg/ha
Burley tip 2500-3000 kg/ha

Nakon sušenja duhan se priprema za otkup. Otkup duhana obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima .