Suzbijanje krumpirove zlatice

Imago krumpirove zlatice

Imago krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica (lat. Leptinotarsa decemlineata) je najvažniji štetnik krumpira. Kornjaš je s žutim i crnim uzdužnim prugma na pokrilju. Štete krumpiru čine osim kornjaša i crvenkastožute ličinke grizenjem listova.

Problem nastaje zbog stihijskog pristupa suzbijanju svih stadija (odrasli i ličinke) krumpirove zlatice pri čemu se ne vodi računa o kritičnom broju i stadiju razvoja ovog štetnika. Dokazano je da se uspješna zaštita može provoditi na nekoliko načina koji se razlikuju s obzirom na troškove suzbijanja.

Biologija krumpirove zlatice
Kornjaš krumpirove zlatice prezimi u tlu kroz period od 7-8 mjeseci. Tijekom jakih zima brojnost prezimjelih kornjaša zlatice je znatno manji u odnosu na njihovu brojnost nakon blagih zima.
Imago napušta tlo u travnju ili svibnju, ovisno o temperaturi tla, što se vremenski poklapa s fazom nicanja krumpira.
Osnova za određivanje roka tretiranja je praćenje izlaska ličinki iz jajnih legala. Tretiranje treba obaviti kada je 20-50% ličinki izašlo iz jaja tj. kada se na svakom šestom busu do cvatnje nađe 10-15 ličinki.

Suzbijanje
Praćenje pojave i brojnosti krumpirove zlatice provodi se kontroliranjem polja. To bi trebala biti obvezna mjera, a provodi se od polovice pa do svibnja. Pregledava se 5 biljaka krumpira uzastopno. Zaštita krumpira od krumpirove zlatice u ekološkom uzgoju provodi se preventivnim i direktnim mjerama.
Preventivne mjere zaštite su njegovanje prirodnih neprijatelja štetnika (trčci), primjena sredstava za jačanje biljaka, pravilna priprema komposta, higijena humusa i malčiranje sa paprati, te ručno sabiranje kornjaša i jajnih legala od početka njihove pojave u intervalima od 2 do 3 dana.
Direktne mjere zaštite su suzbijanje ličinki krumpirove zlatice provodi se biološkim insekticidima ili primjenom soda bikarbone.
Insekticid novodor na osnovi spora i toksina bakterije Bacilus thuringiensis ssp. thuringiensis koristi se u suzbijanju krumpirove zlatice. Tretiranje se provodi do 2 puta, prema uputama. Pripravak ne djeluje na jaja ni na odrasle jedinke krumpirove zlatice, te je od osobite važnosti pratiti razvoj krumpirove zlatice. Prati li se pojava ličinki krumpirove zlatice tj. njihov izlazak iz jaja, tada je primjena ovog pripravka najdjelotvornija.
NeemAzal® TS je sistemični insekticid koji sadrži djelotvorne tvari iz koštica tropskog neem drva. Blokira pravilan rad hormona štetnika, pripravak djelotvorno regulira brojnost krumpirove zlatice (ličinki i odraslih).
Soda bikarbona primjenjena kao 2% otopina djelotvorno suzbija mlađe uzraste ličinki krumpirove zlatice. Ona djeluje na probavni sustav mladih ličinki krumpirove zlatice uslijed čega se iste prestanu hraniti. Sa prskanjem treba otpočeti čim se na krumpiru zamijete jaja krumpirove zlatice jer pripravak ne djeluje na ličinke starijih uzrasta krumpirove zlatice.
Pitanje je to koje skoro svaki uzgajivač krumpira postavi. Krumpirova zlatica je jedan od značajnijih štetnika krumpira koje svake godine pričinjava manje ili veće štete krumpiru. Brzo stječe otpornost prema insekticidima, pa neki od insekticida (posebno oni koji se koriste dugi niz godina) pokazuju slabu učinkovitost.

Danas na tržištu postoji veliki broj pripravaka kojima se zlatica uspješno suzbija i to na bazi slijedećih aktivnih tvari: IMIDAKLOPRID, ACETAMIPRID, TIAMETOKSAM, FLUVALINAT, ACETAMIPRID.