Stabljika kukuruza - kukuruzovina

Stabljika kukuruza - kukuruzovina

Razgradnja kukuruzovine

Razgrađena kukuruzovina osigurava bogat izvor organske tvari, povećava sadržaj humusa i poboljšava strukturu tla. Ogromna količina kukuruzovine koja zaostaje na poljima nakon žetve, može osigurati velike količine hranjivih tvari u tlu za naredne kulture. Osnovni preduvjet za to je brza i efikasna bakteriološka razgradnja biljnih ostataka

Kako bi se kukuruzovina razgradila, potrebna je intenzivna mikrobiološka aktivnost u tlu. Međutim, uslijed primjene velikih količina mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava na našim poljima, značajno se smanjila populacija korisnih zemljišnih bakterija u tlu i sve više poljoprivrednika shvaća da ih tamo treba vratiti jer bez njih nema brze i intenzivne razgradnje biljnih ostataka niti rentabilne biljne proizvodnje.

Ukoliko se prilikom obrade kukuruzišta primijene određeni mikrobiološki preparati koji postoje na tržištu, a koji sadrže velike količine živih zemljišnih bakterija, već se kod slijedeće obrade tla, a i na prinosima narednih usjeva, primjećuju dobri efekti:

  • uslijed razgradnje biljne mase povećava se sadržaj humusa u tlu
  • povećava se količina hranjivih tvari i mikro - elemenata u tlu i zbog toga se može smanjiti količina mineralnih gnojiva
  • hranjive tvari se vežu na čestice (koloide) tla i one se ne ispiru uslijed otapanja snijega ili jakih kiša u proljeće
  • tlo postaje rahlije, značajno se poboljšava vodno - zračni režim tla i lakše se obrađuje pa se ostvaruju znatne uštede na gorivu i vremenu
  • razgrađeni biljni ostatci ne predstavljaju mehaničku prepreku prilikom obrade tla, strojevi za obradu ne izvlače stabljike iz tla i strojevi se ne zagušuju zbog nagomilane kukuruzovine
  • pošto se biljni ostaci vrlo brzo razgrade, nema više idealnog staništa za bolesti, štetočine i glodavce u tlima pa one nemaju u čemu dočekati proljeće

Stabljika kukuruza je izuzetno masivna i sadrži veliku količinu celuloze i zbog toga se jako teško i sporo razgrađuje u tlima, u kojima je smanjena populacija korisnih zemljišnih bakterija.

Bez primjene bakteriološkog preparata i bez korisnog djelovanja bakterija za razgradnju celuloze, danas je jednostavno nezamisliva brza razgradnja kukuruzovine. Preparat Phylazonit CB je razvijen za maksimalnu učinkovitost razgradnje celuloze jer su sojevi živih zemljišnih bakterija, koji se nalaze u njemu, optimalno prilagođeni za efikasnu razgradnju. Njihovo djelovanje ima poseban značaj još i u tome što se uslijed razgradnje oslobađaju i hranjive tvari i mikro - elementi u tlu pa se zbog toga može znatno smanjiti količina mineralnih gnojiva.

Usitnjavanje kukuruzovine

Razgradnja kukuruzovine je brža i intenzivnija ukoliko se ona usitni prilikom kombajniranja. Zato se preporučuje posebni kukuruzni adapter  Geringhoff RotaDisc, s kojim se postiže idealno usitnjavanje, a preporučujemo i primjenu stražnje sitnilice (sječke) na kombajnu koja usitnjava te komade stabljike i lišće koje prolazi kroz kombajn. Ukoliko nemate mogućnost primjene kukuruznog adaptera sa sječkom, svakako se isplati usitniti (tarupirati) kukuruzovinu traktorskim sitnilicama (tarupima).

Phylazonit CB nije samo još jedan proizvod, već jedna kompleksna suvremena tehnologija kojom obogaćujemo tlo živim i korisnim mikro – organizmima.

Aplikacija Phylazonit preparata kod obrade tla

Aplikacija Phylazonit preparata se može vršiti i sa klasičnim prskalicama neposredno prije obrade tla, ali postoji poseban uređaj za optimalnu aplikaciju, koji se može ugraditi na bilo koji traktor ili na bilo koji stroj za obradu tla, a pomoću kojeg se aplikacija može izvršiti s koncentriranim preparatom bez dodatka vode u istom prohodu s obradom tla. Količinu hranjiva, koju možete dobiti iz kukuruzovine, može se odrediti pomoću posebnog softvera i izračunati moguće uštede na mineralnim gnojivima.

 

Izdvojeni sadržaj