Odabir sadnog materijala i jesenska sadnja

Sadni materijal

Sadni materijal

Jesen je vrijeme kada se u rasadnicima počinju vaditi voćne ili lozne sadnice. Moguće ih je vaditi i tijekom zime pod uvjetom da nema mraza, te u rano prolijeće. S vađenjem se može početi kada otpadne 2/3 lišća ili svo lišće. Svaka sadnica mora imati deklaraciju kako se sorte ne bi pomiješale i kako bi kupac znao što kupuje.

Sadni materijal podijeljen je u nekoliko kategorija:

  1. Predosnovni sadni materijal za umnažanje dobiven izborom i kontrolom čistoće sorte, dominantnog svojstva, pomološke vrijednosti i kontrole na bolesti, štetnike i viruse. Predosnovni sadni materijal mora biti priznat i služi za umnažanje i dobivanje osnovnog sadnog materijala.
  2. Osnovni sadni materijal služi za umnažanje. Dobiven je neposredno ili vegetativnim putem iz predosnovnog sadnog materijala. Službeno je priznat, a namijenjen je proizvodnji certificiranog sadnog materijala. Osnovni sadni materijal je označen deklaracijom bijele boje.
  3. Certificirani sadni materijal dobiven je iz osnovnog sadnog materijala. Rabi se za podizanje voćnjaka i vinograda. U prodaji se nalazi s deklaracijom plave boje.
  4. Standardni sadni materijal (CAC) – potječe od certificiranih matičnih stabala, grmova. Potvrda je čistoće i identiteta, te slobodan od štetnih organizama i bolesti, a u prodaji je označen deklaracijom žute boje.

Nakon što ste izabrali sadnicu minimalne kategorije certificiranog sadnog materijala (plava etiketa) može se započeti sa sadnjom. Po mnogim iskustvima rano jesenska (početkom studenog), kasno jesenska (ako vremenske prilike dopuste) pa čak i zimska sadnja (ako tlo nije smrzlo) je povoljnija za voćku nego sadnja u proljeće, stoga preporuke vezane za vrijeme sadnje idu u vijek u prilog jesenskoj sadnji. Više je razloga tome: u jesen voćka gubi manje rezervnih hraniva  te biljka brže i bolje obnavlja korijen nakon oštećenja koja budu izazvana nakon vađenja sadnice . To znači da voćka koja je posađena u jesen ranije kreće sa vegetacijom i ne proživljava „šok“. Isto tako, takve sadnice imaju veći porast u proljeće što je pozitivno i odlučujuće kod ulaženja biljke u rodnost. Jesensku sadnju treba obaviti odmah nakon otpadanja lišća, dok se sadnice izvade iz rasadnika. Sadnjom u ranu jesen omogućava se voćki da se dobro učvrsti u tlu i ostvari dobar kontakt s tlom, a samim time i obnovu korjenovog sustava. U isto vrijeme tlo je uglavnom još toplo Avlažno, a to su uvjeti za rast korijenja koje obrasta tanjim vlasastim korijenjem. Oštećeno korijenje stvara kaluse tako da i ti dijelovi mogu nastaviti rasti. Tijekom jeseni i zime tlo se slegne od kiše i snijega te se voćka bolje učvrsti u tlu što daje bolji kontakt između tla i korijenja koje se obnavljalo i nastavljalo rasti još u jesen. Ako se ostvare takve okolnosti mlada voćka ima jako dobar preduvjet za prezimljavanje pa tako na proljeće nastavlja sa intenzivnim rastom dok dobro obnovljen i razvijen korijen lakše preuzima te transportira vodu i hranjive tvari u sve dijelove biljke. Osim toga, jesenska ponuda sadnog materijala uvijek je veća i raznolikija od one proljetne što se tiče sortimenta.

Izdvojeni sadržaj