8. međunarodna manifestacija maslinara Mediterana

Savez maslinara i uljara Splitsko-dalmatinske županije organizira 8. tradicionalnu međunarodnu manifestaciju maslinara Mediterana pod nazivom Maslina Split 2012. pod pokroviteljstvom predsjednika i Vlade Republike Hrvatske, koja će se održati u Splitu 25. i 26. veljače 2012. s ciljem edukacije i informiranja maslinara, rasta proizvodnje, promidžbe, kvalitete i povećanja potrošnje maslinovog ulja.
U suorganizaciji sudjeluje i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, uz stručna izlaganja.


Sadržaj preuzet sa www.hcphs.hr.