7. Međunarodni voćarski sajam

U tijeku pripreme za 7. Međunarodni voćarski sajam u Donjem Kraljevcu

U tijeku su pripreme za 7. po redu Međunarodni voćarski sajam koji će se održati od 31. kolovoza do 2. rujna 2012. godine u prostorima sportske dvorane u Donjem Kraljevcu.
Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera i u svom programu predstavit će voće i voćne sadnice, strojeve za proizvodnju, preradu i zaštitu voća, sisteme za skladištenje i čuvanje voća, sisteme za obranu od tuče i sustave navodnjavanja, a biti će popraćen i raznim dodatnim sadržajima kao što su okrugli stolovi, prezentacije i izložbe.
U  programu stručno pratećih događanja organizatori su pripremili niz stručnih predavanja na aktualne teme u voćarstvu, neki od predavača: prof. Zoran Keserović i prof. Mark Injac sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, dr. Predrag Vujević iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo prof. Zlatko Čmelika i prof. Božena Barić sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba, magistar Milorad Šubić iz PSS-a te Krunoslav Dugalić iz Poljoprivrednog instituta Osijek


Tražio se kvadrat više!

Na press konferenciji povodom održavanja 7. Međunardnog voćarskog sajma u prostorijama Općine Donji Kraljevec organizatori su kazali:  „Što se tiče izlagača, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, unutarnji izlagački prostor maksimalno je popunjen, tražio se kvadrat više, tako da smo i neke izlagače preusmjerili na vanjski izlagački prostor, na kojem će se izlagati poljoprivredna mehanizacija, traktori i strojevi, a ujedno ćemo u subotu u 10.00 sati prirediti i prezentaciju strojeva koju će voditi stručnjak s tog područja Ivo Juras. Na sajmu će izlagati otprilike 150 izlagača“.
Organizator sajma je Općina Donji Kraljevec, suorganizatori sajma Poljoprivredna savjetodavna služba, Agronomski fakultet Zagreb uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, Međimurske županije i Hrvatske gospodarske komore.

RADNO VRIJEME 
Za posjetitelje od 10.00 - 18.00 sati

Za izlagače od 9.30 - 18.30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA SAJMA 
Športska dvorana OŠ D. Kraljevec, Čakovečka 7, 40 320 Donji Kraljevec

PROGRAM IZLAGANJA I PRODAJE

- voćne sadnice, svježe voće, sušeno voće i voćne prerađevine, strojevi za preradu voća, specijalizirani strojevi za proizvodnju i preradu voća, sistemi za navodnjavanje, sistemi za obranu od tuče, sistemi za obranu od mraza, sistemi za skladištenje i čuvanje voća, zaštitna sredstva, specijalizirana gnojiva, ambalaža, mehanizacija, mjerni instrumenti u agraru

PROGRAM STRUČNO PRATEĆIH DOGAĐANJA 

31.08. 2012. / petak / 

10.00 sati 
Svečano otvorenje 7. Međunarodnog voćarskog sajma 
Sajam otvara ministar poljoprivrede, dip.ing.agr. Tihomir Jakovina

12.00 sati 
Okrugli stol Hrvatske voćarske zajednice: 
Procjena berbe, otkupa i uspoređivanja cijena za urod jabuka 201 2. g. , te informacija o visini tržišne potpore Ministarstva poljoprivrede

14.00 sati 
Moderator stručnih predavanja prof.dr. Zlatko Čmelik 
Tema: „Korisni organizmi u međimurskim voćnjacima i vinogradima“ 
Predavači: prof.dr. Božena Barić - Agronomski fakultet Zagreb, 
mr.sc. Milorad Šubić - Poljoprivredna savjetodavna služba, Čakovec, 
mr.sc. Tomislav Tomšić, mag.ing. Ivana Jurčec- 
"Agromeđimurje" d.d., Čakovec

14.45 sati 
Tema: "Kakvoća voćnih sadnica i konkurentna proizvodnja voća" 
Predavač: dipl.inž.agr.Krunoslav Dugalić -Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo

15.15 sati 
Tema: "Uravnotežena gnojidba voćnjaka" 
Predavač: prof.dr. Zlatko Čmelik - Agronomski fakultet Zagreb

15.45 sati 
Tema: „Populacija jabukova savijača na području Međimurja u posljednjih 10 godina“ 
Predavač: dr.sc. Ivana Pajač Živković - Agronomski fakultet Zagreb

16.15 sati 
Tema: „Octena mušica ploda - novi nametnik u voćarstvu i vinogradarstvu“ 
Predavač: dr.sc. Tatjana Masten Milek - HCPHS, Zavod za zaštitu bilja, Zagreb, 
mr.sc. Milorad Šubić - Poljoprivredna savjetodavna služba, Čakovec


01.09. 2012. /subota /

10.00-14.00 sati 
Prezentacija strojeva i opreme za voćarsku proizvodnju (voćnjak i dvorište u sklopu športske dvorane, voditelj prezentacije Ivo Juras dipl.ing.agr. )

14.00 sati 
Tema: "Primjena regulatora rasta u voćarstvu" Predavač: dr.sc. Boris Puškar - PlantChem Agro d.o.o.

14.30 sati 
Tema: “Iskustva u integralnoj proizvodnji jabuke i Srbiji“ 
Predavači: Prof. dr Zoran Keserović - 
Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Dr Nenad Magazina, docent Biserka Milić, dipl. inž-master Marko Dorić, dipl. inž-master

15.15 sati 
Tema: „Introdukcija novih sorti američke borovnice“ Predavač: dr.sc. Predrag Vujević i suradnici - HCPHS, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo Zagreb

15.45 sati 
Tema: "Strategija u integriranom suzbijanju uzročnika krastavosti jabuka - višegodišnja iskustva u Međimurju" 
Predavač: mr.sc. Milorad Šubić - Poljoprivredna savjetodavna služba, Čakovec

16.00 sati 
Tema: “Važnost odabira lokacije za podizanje malinjaka” 
Predavač: dipl.ing.agr. Jasmina Goger Perić- 
„Fragaria“ d.d., Zagreb

16.30 sati 
Tema: „Integralna zaštita jabuke - problemi i prijedlog mjera“ 
Predavač: Dr. Marko Injac - Poljoprivredni fakultet Novi Sad 

17.15 sati 
Tema: „Zaštita voćaka od ekstremnih temperatura -izazov za voćare“ 
Predavač: dipl.ing Elizabeta Matahlija - 
„Plodovi zemlje“ d.o.o., Šibenik

17.30 sati 
Tema: „Postizanje viših i kvalitetnijih prinosa provođenjem kalcizacije“ 
Predavač: Danijela Filipovic- Holcim - Hrvatska d.o.o.

17.45 sati 
Tema:“ Prva iskustva sa proizvodnjom ribiza na pokusnom objektu Donja Zelina“ 
Predavač: Tvrtko Jelačić, dipl.inž.agr. - HCPHS, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo, Zagreb


02.09. 2012. / nedielia / 
10.00 Promotivno izlaganje - izlagači

Vidimo se u Donjem Kraljevcu!

Izdvojeni sadržaj