Plodovi breskve

Plodovi breskve

16. dani voća Koprivničko-križevačke županije

Ove godine će se Dani voća održavati 03. i 04. Listopada u Đurđevcu. U petak 03. Listopada u Obrtničkom domu u Đurđevcu u vremenu od 17 do 19 sati će stručnjaci iz područja voćarstva održati predavanja za voćare koja će se većinom odnositi na mjere ruralnog razvoja i obveze voćara pri stavljanju njihovih proizvoda na tržište, dok će se 04. Listopada održati izložba voća na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu u vremenu od 10 do 15 sati.

Kao i svake godine, i ove će se izabrati najljepše uređeni štand.