Home » vocarstvo » Stranica 4

Tag - vocarstvo

Kruška Voćarstvo

Berba kruške

Berba kruške ponajviše povisi o pravom odabiru početka berbe plodova. Ako predugo ostanu na stablu meso postane smeđe i neukusno. Najbolje ih je brati kada se...

Kruška Voćarstvo

Kruška

Kruška (lat. Pyrus communis L.) spada u jezgričave voćne vrste zajedno s jabukom, dunjom i oskorušom. U biljnoj sistematici kruška spada u...

Kruška Voćarstvo

Rezidba kruške

Rezidba kruške se razlikuje od rezidbe jabuke. U odnosu na jabuku, kruška se odlikuje užim kutovima grananja i uspravnijim rastom mladica pa ju je potrebno...

Kruška Voćarstvo

Izbor sorata kruške

Izbor sorata kruške je u današnje vrijeme veoma velik. Danas se u svijetu uzgaja više od 6.000 različitih sorata kruške. Izbor sorte treba prilagoditi...

Kruška Voćarstvo

Izbor podloga za krušku

Izbor podloga za krušku u prošlosti bili su na sjemenjaku divlje, šumske  kruške (lat. P. communis) dok se današnji suvremeni nasadi podižu na...

Kruška Voćarstvo

Gnojidba kruške

Gnojidba kruške je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja se provodi u uzgoju voćke. Prilikom gnojidbe potrebno je voditi evidenciju o gnojivima koja se...