Početna 5 Voćarstvo 5 Kruška 5 Gnojidba kruške

Gnojidba kruške

Gnojidba kruške je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja se provodi u uzgoju voćke. Prilikom gnojidbe potrebno je voditi evidenciju o gnojivima koja se koriste u toku vegetacije kruške, upravo to zahtjeva i zakonska regulativa za konvencionalnu i integriranu proizvodnju.

Tablica 1. Gnojidba kruške prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za krušku u gramima po stablu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK 7-20-30 5-20-30SUREAKAN
1.60505016511050
2.80305016512060
Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Primjer gnojidbe prve godine:

U jesen zaorati 150 kg/ha NPK 7-20-30 ili 30 kg/ha NPK 5-15-30.

U ožujku zaorati  30 kg/ha UREA-e.

Krajem svibnja ili početkom lipnja prihraniti s 35 kg/ha UREA-e.

Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 3 do 4 puta tijekom vegetacije.

Potrebne količine hraniva do rodnosti:

  • Dušik (N) = 40 kg/ha
  • Fosfor (P2O5) = 30 kg/ha
  • Kalij (K2O) = 50 kg/ha

Gnojidba za srednje visoki prinos

Potrebne količine hraniva:

  • Dušik (N) = 80 kg/ha
  • Fosfor (P2O5) = 35 do 70 kg/ha
  • Kalij (K2O) = 150 kg/ha

Primjer gnojidbe:

Krajem zime zaorati ili rasipati s 500 kg/ha NPK 5-15-30 (1 kg/stablo).

U ožujku zaorati 90 kg/ha UREA-e.

U svibnju zaorati 50 kg/ha KAN-a.

Folijarna prihrana:

Pred cvatnju (stadij mišjih ušiju): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B) neposredno pred cvatnju, po potrebi ako je nedostatak bora i kasnije nakon cvatnje

Nakon cvatnje: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije

1 do 1,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi kalcija (Ca) – prvo tretiranje potrebno je obaviti 6 tjedana nakon cvatnje. Preporučuje se obaviti barem 4 tretiranja tijekom vegetacije, a ostala svakih 14 dana do berbe.

u slučaju kloroze primjenjivati folijarna gnojiva na bazi cinka (Zn) i željeza (Fe) u koncentraciji od 0,1 do 0,2% od travnja do srpnja svakih 15 do 20 dana.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Gnojidba za visoki prinos

Osnovna gnojidba nakon berbe sa 700 kg/ha NPK 5-15-30 (1,00 kg/stablo).

U rano proljeće kod prve obrade unijeti u tlo 150 kg/ha UREA-e (0,3 kg/stablo).

U svibnju unijeti u tlo 150 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).

Folijarna prihrana ista kao u prethodnom primjeru.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3