Početna 5 Voćarstvo 5 Kruška 5 Ekološki uvjeti za uzgoj kruške

Ekološki uvjeti za uzgoj kruške

Ekološki uvjeti za uzgoj kruške su slični kao i za jabuku. U ovom pogledu, kruška ima slične zahtjeve kao i jabuka s razlikom da bolje podnosi nižu relativnu vlagu zraka pa dobre uvjete za uzgoj nalazi i u području semiaridne klime. No kruški najviše odgovara umjerena klima s dosta sunca, topline i vlage.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Prema zimskim hladnoćama je dosta otporna, ali ne i na kasne proljetne mrazove. U stadiju mirovanja uspješno može izdržati temperature od -25 do -30 °C, dok cijepljena na dunji može izdržati temperature do -15 °C. S obzirom na to da kruška cvijeta relativno rano u proljeće često joj cvjetovi znaju stradati zbog kasnih proljetnih mrazova pri temperaturi od -1,5 do 2,2 °C. Tijekom vegetacije može podnijeti maksimalnu temperaturu od 34 °C. Dobro uspijeva na niskim i na višim nadmorskim visinama, čak do 1.000 m. Međutim, najbolja kvaliteta plodova se postiže na toplijim položajima i nadmorskoj visini od 400 do 500 m. Najveća aktivnost korijena je pri temperaturi od 15 do 19 °C.  Potrebe kruške za vodom su puno skromnije od potreba jabuke zbog dubljeg korijena koji može crpiti vodu i iz dubljih slojeva tla. Tijekom lipnja i srpnja kruška zahtijeva najviše vode.

Položaj

Najbolji položaji su oni brežuljkasti i s blagim nagibom do 6°. Ravnica je nešto manje pogodna zbog toga što je cvijet tada jače izložen proljetnim mrazovima. U vinogradarskoj zoni joj više odgovaraju sjeverni i sjeveroistočni položaji dok izvan vinogradarske zone prednost imaju južni i jugoistočni položaji.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Tlo

Što se tiče tla, kruška je vrlo izbirljiva iako uspijeva na različitim vrstama tla. Najprikladnije tlo joj je duboko i dobro drenirano te teksturno lakše kao što je pjeskovito-ilovasto do ilovasto, bogato humusom i biogenim elementima i neutralne do slabo kisele reakcije (pH od 5,5 do 7,0). Na suhim, nepropusnim, težim, glinastim tlima kruška zaostaje u razvoju, postane kržljava i kratkog životnog vijeka, dok je plod manje sočan i sadrži više sklerenhimskih stanica (sklereide, kamene stanice). Cijepljena na dunju podnosi do 2,5% aktivnog vapna u tlu, no cijepljena na sjemenjak podnosi 5 do 6% aktivnog vapna.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3