Home » Berba kruške
Kruška Voćarstvo

Berba kruške

Berba kruške ponajviše povisi o pravom odabiru početka berbe plodova. Ako predugo ostanu na stablu meso postane smeđe i neukusno.

Najbolje ih je brati kada se boja kožice počinje mijenjati od tamnozelene preko svijetlozelene do žućkaste, a obojene sorte počinju na osunčanoj strani dobivati lijepo crvenilo. Zimske sorte se beru što kasnije, ali ih ne smije pogoditi mraz. Berba bi se trebala obavljati u više navrati kako pojedini plodovi dozrijevaju. Berba se obavlja ručno.

Berba kruške kao jedna od zadnjih agrotehničkih mjera koja se provodi u voćnjaku ne predstavlja i završetak radova u uzgoju kruške.

Katalog proizvoda za uzgoj kruške

U proizvodnji kruške koristi se niz proizvoda i pomagala, kao što su:

– alata za rezidbu,

– mjernih instrumenata,

– opreme za berbu,

– prskalica za primjenu herbicida,

– instrumenata za analizu tla,

– instrumenata za određivanje stupnja zrelosti voća i dr.

Berba krušaka je jedan od važnih trenutaka pri proizvodnji kruške. Vrlo je važno da ona bude učinkovita i brza, te da ne dolazi do oštećenja plodova prilikom ručnog izvođenja berbe. Da bi se to omogućilo, koristiti se KENGUR TORBA, koja se sastoji od:

-spremnika u koji se stavlja kruška prilikom berbe,

-dva remena koji se nalaze na ramenima berača,

Kod korištenja kengur torbe berba se izvodi brzo tj. ne gubi se vrijeme, a ruke su tom prilikom slobodne za berbu i manipulaciju plodovima. Najvažnije karakteristika kengur torbe je da se njezinim korištenjem plodovi minimalno oštećuju što omogućuje njihovo kvalitetno i dulje uskladištenje.