Home » vocarstvo » Stranica 2

Tag - vocarstvo

Orah Voćarstvo

Orah

Orah pripada porodici juglandaceae i vrsti Juglans regia. Orah raste na područjima s umjerenom i suptropskom klimom. ​ Područje današnjeg Irana (Perzije)...

Orah Voćarstvo

Održavanje nasada oraha

Održavanje nasada oraha, odnosno tla u nasadima oraha predstavlja sistem agrotehničkih mjera koje se izvode radi povećanja prinosa i poboljšanja kvalitete...

Orah Voćarstvo

Izbor sorata oraha

Danas se za uzgoj predlažu sorte s velikim potencijalom rodnosti, a to su sorte koje se dobro razgranavaju i donose plod ne samo na vrhu, već i iz lateralnih...

Orah Voćarstvo

Gnojidba oraha

Gnojidba oraha traži mnogo dušika, tako da bi u razvoju oraha trebali osigurati dovoljnu količinu. Također mu je potrebno osigurati fosfor te kalij, kako ne bi...

Orah Voćarstvo

Ekološki uvjeti za uzgoj oraha

Za orah se pokazuju najbolje područja s umjereno toplom klimom, humidna područja i područja s ne prevelikim rasponima temperature. ​Kod oraha razlikujemo...

Orah Voćarstvo

Berba oraha

Berba oraha započinje kada zeleni omotač (opna) kod većine plodova se omekša i rasprsne i plodovi počnu sami otpadaju. Ako za vrijeme sazrijevanja plodova nema...

Breskva Voćarstvo

Breskva

Breskva (lat. Prunus persica L.) potječe iz Kine gdje je udomaćena još prije 2.500 do 3.000 godina iako njeno znanstveno ime bi dalo navesti na...

Marelica Voćarstvo

Izbor sorata marelice

Izbor sorata marelice definira da bi možda bilo najbolje da je marelica cijepljena na sjemenjak jer će tada biti najmanje osjetljiva na apopleksiju. Osim toga...