Početna 5 Voćarstvo 5 Kruška 5 Podizanje i održavanje nasada kruške

Podizanje i održavanje nasada kruške

Podizanje i održavanje nasada kruške uvelike ovisi o relativno ranom cvatnjom u proljeće, kako cvjetovi i zametnuti plodovi ne bi smrznuli potrebno je izabrati neki vinogradarski položaj na sjevernoj ili sjeveroistočnoj strani ili pak neki položaj van vinogradarske zone s južnim i jugoistočnim položajem.

Izbor položaja za podizanje nasada kruške

Nadmorska visina je najbolja od 400 do 500 m, s nagibom manjim od 6°. Spram zahtjeva za tlo, najbolje rezultate daje na pjeskovito-ilovastom do ilovastom, propusnom, dubokom tlu s neutralnom do slabo kiselom reakcijom, količinom humusa većom od 3% i manjom količinom aktivnog vapna ako je cijepljena na dunji.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Priprema tla za sadnju kruške

Nakon što je najbolji položaj izabran, slijedi priprema tla za sadnju. Prije same obrade tlo se mora očistiti od kamenja, panjeva, korijenja drugih biljaka i ostalih biljnih ostataka.

Slijedi planiranje čime se uklanjaju sve depresije i izbočine na parceli na kojoj će se podizati voćnjak.  Jače nagnute terene je potrebno terasirati. Parcela se dalje priprema dubokim oranjem i podrivanjem cijele površine na dubinu od 60 do 80 cm. Potom se uzima uzorak tla radi kemijske analize kako bi se utvrdila fizička svojstva i kemijski sastav tla na parceli. Ako se utvrdi da tlo nije dovoljno osigurano biogenim elementima onda se prije dubokog oranja treba obaviti meliorativna gnojidba čime će se poboljšati opskrbljenost tla na većim dubinama. Najčešće se unosi 20 do 30 t/ha stajskog gnoja, 400 kg/ha superfosfata i 500 kg/ha kalij sulfata. U slučaju kad se nema dovoljno organskog hraniva preporučuje se zasijavanje parcele biljkama za zelenu gnojidbu (stočni grašak, djetelina, raž). U proljeće te biljke je potrebno prihraniti, a zaoru se kad su u punoj cvatnji (svibanj). Nakon toga prije jeseni, a u kasno ljeto napravi se duboko rahljenje tla kako bi u jesen mogla uslijediti sadnja kruške.

Izbor sadnog materijala kruške

Podizanje i održavanje nasada kruške uvelike ovisi o samoj kvaliteti sadnog materijala, valja saditi jednogodišnji, bezvirusni sadni materijal visoke kvalitete tj. sadnice s dobro razvijenim korijenovim sustavom i zrelim nadzemnim dijelom (i provodnice i pupova).
Osim kvalitete sadnica važan je i njihov prijevoz te skladištenje do sadnje. Ni u jednom trenutku sadnice se ne smiju osušiti.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Vrijeme i tehnika sadnje kruške

Vrijeme sadnje kruške je isto kao i kod jabuke. Preporučuje se jesenska sadnja. Nakon duboke obrade tla u kolovozu napravljena gruba brazda se ostavlja u tlu do početka studenog kada se nabave sadnice.

Tada, tik prije sadnje, tlo se potanjura, iskolče se redovi i obavi se sadnja. Međuredni razmak ovisi o bujnosti podloge i sorte. Za suvremene nasade uz dobru voćarsku mehanizaciju taj razmak ne treba biti veći od 3,2 m. Razmak unutar redova ovisi o sorti, ali načelno se može reći da je za većinu sorata dovoljno 1,2 do 1,5 m. To sve se odnosi na to ako se kruška uzgaja u obliku vitkog vretenastog grma. Odmah nakon sadnje ili najkasnije do kraja proljeća mladi voćnjak se treba pognojiti stajskim gnojem. Gnojidba se može izvesti pojedinačno za svako stablo s 20 do 30 kg stajskog gnoja u zdjelicu oko sadnice ili izoravanjem brazde oko 70 cm od reda sadnica te zaoravanjem gnoja koji se stavlja u izoranu brazdu. Ovaj drugi način se preporučuje za veliku gustoću sadnje jer je znatno jeftiniji, a ipak dovoljno djelotvoran način.

Održavanje nasada kruške

Održavanje nasada kruške je potpuno isto kao i kod jabuke. Stoga, preporučuje se da se tlo između redova održava uređenjem njegovane tratine tj. da se malčira 6 do 8 puta u vegetaciji, a da se unutar redova između stabala primjenjuju herbicidi kako bi taj dio ostao nezakorovljen.

U uvjetima primorske Hrvatske i semiaridnim dijelovima Slavonije i Baranje ovakav sustav održavanja može se preporučiti samo ako je osigurano navodnjavanje. U slučaju da u voćnjaku nema sustava za navodnjavanje tada se preporučuje sustav održavanja tla između redova stalnom obradom (ujesen rotacijskom motikom, a ljeti čizelom), a unutar redova primjenom herbicida.

Navodnjavanje kruške

Poželjno je navodnjavati kruške od sadnje i u plodonošenju za vrijeme suše.
Najviše se koristi sustav navodnjavanja kap po kap ili minirasprskivači. Dubina vlaženja tla za krušku pri navodnjavanju iznosi od 0,40 do 0,55 m.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3