Home » suncokret

Tag - suncokret

Ratarstvo Suncokret

Žetva suncokreta

Obično krajem kolovoza ili početkom rujna suncokret ulazi u fiziološku zrelost. No žetva započinje kad nastupi tehnološka zrelost, a sve više i gospodarska...

Ratarstvo Suncokret

Suncokret

Suncokret (lat. Helianthus annuus) je biljka koja ne može živjeti bez sunca, a svoju privrženost suncu jasno izražava. Tijekom dana okreće za suncem, a...

Ratarstvo Suncokret

Sjetva suncokreta

Optimalni sjetva suncokreta je: 10. travnja – 20. travnja. Sjetva može početi kada se temperature tla stabiliziraju na 8 °C. Za sjetvu treba birati sjeme...

Ratarstvo Suncokret

Gnojidba suncokreta

Visoki urod suncokreta postižu na plodnim tlima, bogatim humusom, neutralne reakcije te optimalno opskrbljenim makro i mikro hranjivima. Hranjiva suncokretu...