Home » gnojidba suncokreta

Tag - gnojidba suncokreta

Ratarstvo Suncokret

Gnojidba suncokreta

Visoki urod suncokreta postižu na plodnim tlima, bogatim humusom, neutralne reakcije te optimalno opskrbljenim makro i mikro hranjivima. Hranjiva suncokretu...