Home » Zaštita suncokreta od štetnika
Ratarstvo Suncokret

Zaštita suncokreta od štetnika

Suncokret nema ekonomski značajnog štetnika, odnosno u tehnologiji proizvodnje ove kulture nema obvezatne tehnološke mjere suzbijanja štetnika. Zaštita suncokreta se provodi prema potrebi i eventualno se provodi zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaka i sl.) zemljišnim insekticidima uz inkorporaciju prije sjetve ili zajedno sa sjetvom, te suzbijanje lisnih uši i stjenica. No znatne štete mogu izazvati ptice koje u jatima mogu opustošiti usjeve, a napadi ptica obično su pred žetvu.

Stjenice su najznačajniji su štetnici suncokreta,  gdje u pojedinim godinama mogu oštetiti  oko 10% zrna.

Pored poljske stjenice (lat. Lygus rugulipennis), na suncokretu se  javljaju i druge vrste.

Simptomi: najveće štete čine u vrijeme cvjetanja biljaka i  sazrijevanja sjemena. Posljedice napada očituju se u smanjenju  težine zrna, sadržaju ulja, i klijavosti sjemena, ovisno o intenzitetu napada.  

Suzbijanje: na osnovu brojnosti ulova poljskih stjenica, suzbijanje provoditi u vrijeme početka butonizacije ili početkom cvjetanja suncokreta.

Na suncokretu tijekom vegetacije javljaju se različite vrste lisnih uši: šljivina uš kovrčalica (lat. Brachycaudus helichrysi), crna repina uš (lat. Aphis fabae) i dr.  

Simptomi napada: najjači napadi su  najčešće koncem svibnja i početkom lipnja kada napada sve dijelove suncokreta. Prenose veliki broj virusa.

Suzbijanje: zaštita suncokreta se provodi kada se na rubnim dijelovima utvrdi 20-30% napadnutih biljka koristeći acetamiprid, fluvalinat.

Na suncokretu se mogu javiti različite vrste sovica: usjevna sovica, proljetna sovica, kupusna sovica, te kukuruzna sovica (lat. Helicoverpa armigera) koja je opisana kod štetnika kukuruza i dr.  

Simptomi: napadaju preko 250 biljnih vrsta. Najveće štete čine gusjenice na generativnim organima biljaka uvečer ili ujutro. Suzbijanje: Uništavanje korova kao biljki domaćinu te suzbijanje kemijskim sredstvima kada su ličinke manje od 1,5 cm. Na suncokretu javljaju se i sljedeći štetnici: suncokretov moljac, male cikade, kukuruzni moljac, pjeskar, suncokretova strizibuba, stričkov šarenjak i dr.