Home » malina

Tag - malina

Malina Voćarstvo

Rezidba i gnojidba maline

Rezidba maline Rezidba maline je relativno jednostavna. Dvogodišnje drvo koje je donijelo rod se reže, a prorjeđuju se jednogodišnji ljetorasti, kojima se može...

Malina Voćarstvo

Održavanje nasada maline

Održavanje nasada maline se sastoji od par elemenata. Od obrade tla, korištenje herbicida pa sve do navodnjavanja. Uzgoj maline prilično je jednostavan radi...

Malina Voćarstvo

Malina

Uporabna vrijednost maline Malina, uz jagodu, je jedna od najznačajnijih voćnih kultura u skupini jagodičastih voćaka. Sam plod maline po svom sastavu, izgledu...

Malina Voćarstvo

Izbor sorata maline

Izbor sorata maline prema boji plodova, najvažnije se smatraju sorte crvene i crne maline, no postoje i jednorodne i dvorodne sorte. Sve sorte su samooplodne...