Malina

Malina

Ekološki uvjeti za uzgoj maline

Klima s prohladnim ljetima i zime koje nisu preoštre najbolje odgovaraju malini. Malina nema posebne zahtjeve za toplinom. Iznenadne promjene proljetnih temperatura mogu naškoditi izdancima, dok kasni proljetni mrazovi rijetko nanose štetu jer malina cvjeta tek sredinom svibnja.

Njoj pogoduje vlažnost, osobito ako su oborine dobro raspoređene u vegetaciji. Ona ne podnosi sušu niti nisku relativnu vlažnost zraka. Malina ima velike zahtjeve za svjetlom pa se ne uzgaja kao potkultura voćaka.

Što se tiče nadmorske visine, najbolje joj odgovara 400-800 m. Samim položajem treba osigurati prozračivanje, kao i kod drugih voćnih kultura. Malina preferira kisela tla te ne podnosi karbonatna ni subalkalna tla. Tlo je potrebno urediti prije same sadnje.

Izdvojeni sadržaj