Početna 5 Ratarstvo 5 Pšenica 5 Žetva pšenice

Žetva pšenice

Jednofazna žetva izvodi se kombajnima.  Pri jednofaznoj žetvi gubici zrna su najmanji. Kad vlažnost zrna pšenice dosegne 20 %, može se krenuti u žetvu, ali u tom slučaju zrno se mora umjetno dosušivati. Uobičajeni troškovi sušenja iznose 10 % vrijednosti pšenice. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Da bi se izbjegli ti troškovi, žetva se pričeka dok vlaga ne padne na oko 13 %. Realno očekivani prirodi pšenice uz provođenje svih agrotehničkih mjera iznose 5,5 i više t/ha. Gubici nastaju od osipanja zrna, odsjecanja ili neodsjecanja klasova, neizvršavanja zrna u slamu i pljevu te od prosipanja zrna u elevatoru. Ukoliko se pazi na visinu reza i reguliranje podizača poleglih stabljika, zatim na reguliranje bubnja i podbubnja, ventilatora i brzine kretanja kombajna (naročito na dužinu trajanja žetve, koji za jednu sortu ne smije biti veći od 5-8 dana), navedeni gubici mogu se svesti na najmanju mjeru.

Za zrna pravih žitarica utvrđene su sljedeće kategorije vlažnosti:

  • zrno suho – do 14% vlažnosti,
  • zrno srednje suho- više od 14% do 15,5%,
  • zrno vlažno – više od 15,5% do 17%, te
  • zrno sirovo – iznad 17% vlage.
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3