Početna 5 Ratarstvo 5 Zaštita zobi

Zaštita zobi

Upotreba sjemena vlastite proizvodnje vrlo često može dovesti do pojave bolesti, koje su se do sada javljale samo sporedno ili su već gotovo iskorijenjene. Sjetvom zobi sa tavana uočena je velika pojava prašne snijeti zobi (lat. Ustilago avenae).

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Prašna snijet zobi (lat. Ustilago avenae) – radi se o bolesti koja se vrlo lako uočava u usjevu, jer se napadnute metlice pretvaraju u prašnjavu masu, crne boje. Radi se o hlamidosporama koje vjetar i kiša raznosi uokolo i nakon toga ostaje samo golo vreteno. Do infekcije dolazi u doba cvatnje zobi, no razvoj zrna dalje ide bez vidljivih znakova zaraze. Tek u fazi nicanja dolazi do aktiviranja micelija, koji je smješten u zaraženom zrnu i on prodire ispod vegetacijskog vrha, a nakon toga i u sam klas, koji razara. Toplo i vlažno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju ove bolesti.

Zaštita od štetnika

Nakon eventualne pojave, zaštita od poljskih miševa i voluharica obavlja se nekim od rodenticida na bazi bromadialona i klorfacinona.

Najznačajniji štetnik na zobi jest lema, zaštita se provodi pri pojavi 1 – 2 ličinke na zastavici nekim od insekticida:

  • cipermetrin 1  -1,5 l/ha
  • esfenvalerat 0,1 – 0,2 l/ha

Suzbijanje korova i korovska flora je slična kao i kod ostalih strnih žitarica.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Zaštita od korova

Aktivna tvarNamjenaFaza razvojaDoza
MCPAjednogodišnji širokolisni koroviu punoj fazi busanja, korovi 2-4 lista1,5 l/ha
Bentazon + diklorpropjednogodišnji širokolisni koroviod punog busanja do drugog koljenca2 l/ha
Fluroksipirotporni širokolisni koroviod sredine busanja do početka vlatanja0,5 l/ha

Za razliku od sredstava za zaštitu pšenice i ječma, sredstava za zaštitu zobi, registriranih za primjenu u Republici Hrvatskoj, nešto je manje. Obaveza je proizvođača da nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popune evidencijski list o uporabi prema Pravilniku o uputama kojih su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja (NN 135/08, 73/10). Prema novim rješenjima za primjenu sredstava za zaštitu bilja, sredstva na osnovi iste aktivne tvari ne moraju imati dozvolu za iste kulture i namjene.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3