Početna 5 Ratarstvo 5 Sjetva zobi

Sjetva zobi

Sjetva zobi treba biti odrađena što prije, optimalni rok za sjetvu ozime zobi je treća dekada rujna. Jara zob sije se na početku proljetnih radova i u nešto vlažnije tlo.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Plodored za zob

U plodoredu dolazi obično na posljednje mjesto. Strna žita nisu podesne pretkulture, a sama zob vrlo je loš predusjev za sva strna žita jer jako iscrpljuje tlo.

U plodoredu dolazi obično na posljednje mjesto. Dobri su predusjevi rane okopavine (krumpir), višegodišnje leguminoze, zrnate mahunarke, uljana repica. Monokulturu ne podnosi kao ni ostala strna žita. 

Sjetva zobi

Ozima zob sije se na dubinu 3 – 4 cm, a jara nešto pliće. Sjetva se obavlja žitnim sijačicama na razmak redova 8 – 12 cm. Sije se na sklop od 500 – 550 klijavih sjemenki/m2, što odgovara 120 – 160 kg/ha sjemena. Potrebno je provesti valjanje i drljanje ako je posijano u suho tlo.

Primjer izračunavanja sjetvene norme:

 sjetveni sklop 500 klijavih sjemenki/m2
 masa 1000 sjemenki = 30 g
 klijavost = 95 %
 čistoća = 99 %

                                          500 x 30                      15.000

sjetvena norma = ——————————– = —————— = 159 kg/ha

                                     (95 x 99) / 100                   94.05

Zob treba sijati što ranije – treća dekada rujna. Sjetva se obavlja žitnim sijačicama na razmak redova 8 – 12 cm.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Sortiment

Introducirane jare sorte zobiDomaće sorte jare zobi Domaći kultivari fakultativne ozimo-jare zobi
CondorŠampionkaJoker
AstorSlatinkaMustang
FemingsMura
Expander Kupa
ExplorerZlatna grana
Istra
Baranja
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3