Home » sjetva zobi

Tag - sjetva zobi

Ratarstvo Zob

Sjetva zobi

Sjetva zobi treba biti odrađena što prije, optimalni rok za sjetvu ozime zobi je treća dekada rujna. Jara zob sije se na početku proljetnih radova i u nešto...