Home » Zaštita cvjetače od korova
Cvjetača Povrtlarstvo

Zaštita cvjetače od korova

U uzgoju cvjetače jedan od ciljeva je uništavanje korova i stvaranja što povoljnijega vodo – zračnog režima te razbijanja pokorice pri čemu  se primjenjuje međuredna kultivacija tla te primjena herbicida.

Prva međuredna kultivacija se obavlja 3 – 5 dana nakon sadnje, a iduće nakon svakog natapanja. Međuredna obrada provodi se sve dok se redovi ne zatvore. Korovi u usjevu cvjetače, osim kultivacijom i okopavanjem mogu se uništavati i herbicidima. Prije sadnje tlo se tretira herbicidima za tu namjenu kao što su pripravci na bazi aktivnih tvari napropamid i pendimetalin. Može se primijeniti i malč od biorazgradive prozirne folije. On pospješuje zagrijavanje tla, a ako se primjenjuje crna PE folija izbjegava se upotreba herbicida.