Početna 5 Povrtlarstvo 5 Cvjetača 5 Zaštita cvjetače od štetnika

Zaštita cvjetače od štetnika

Ekonomski značajni štetnici cvjetače: kupusni buhači, kupusna muha, kupusni moljac, kupusna lisna uš, mali i veliki kupusar i dr..

Kupusni buhači (lat. Phyllotreta sp), kupusna muha (lat. Delia radicum), kupusna lisna uš (lat. Brevicoryne brassicae), kupusni moljac (lat. Plutella xylostella), lisne sovice, veliki kupusar (lat. Pieris brassicae), mali kupusar (lat. Pieris rapae), kupusna pipa šiškarica, duhanov resičar.

Kupusni buhači najveće štete rade odrasli oblici (imago) hraneći se lišćem mladih biljčica.

Kupusna muha prezimi kao kukuljica u tlu: kad temperature pređu 12°C izlijeću muhe koje polažu jajašca na vrat korijena. Nakon 3 – 8 dana iz jaja izlaze ličinke koje se ubuše u korijen i tu ostaju tijekom svog života praveći štete izjedanjem.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Kupusna lisna uš

Kupusni moljac prezimljuje kukuljica  a ponekad i leptir. U travnju izlijeću leptiri (lete u sumrak) polažu jaja iz kojih se za 3 – 7 dana razviju gusjenice koje prave štete izjedajući lišće u razdoblju od 9 – 14 dana kada se kukulji. Stadij kukuljice traje 7 – 14 dana. Time završava životni vijek jedne generacije kupusnog moljca. Tijekom godine u kontinentalnom dijelu 3 – 4 generacije a na mediteranu 4 – 6. Generacije se često preklapaju i štete nanose tijekom čitave vegetacije.

Veliki i mali kupusar  imaju 2 – 3 generacije godišnje, prezimljuje u stadiju kukuljice, leptire lete krajem travnja i početkom svibnja, odlažu jaja iz kojih za 10 – ak dana izlaze gusjenice. One prave štetu izjedajući lišće. Stadij gusjenice traje 3 – 4 tjedana.

Ključ za prepoznavanje šteta od insekata na glavicama i lišću 

(iz knjige „ŠTETOČINJE POVRĆA“, M. Maceljski i suradnici)

Lišće izgrizeno, sluzavi tragovipuževi
Nadzemni dijelovi žute, vanjsko lišće propadanematode smeđe pjegavosti korijena
Srčano lišće zakovrčano prema dolje, glave se ne formirajukupusna muha srčikarica
Rubovi lišća se kovrčaju,lišće se suši,na naličju sitni kukci pokriveni ljepljivom prevlakom brašnjava izgledakupusna lisna uš
Lišće puno svijetlih točkica,suši se,na lišću šareni crvenkasti ili zelenkasti plosnati insektikupusne stjenice
Lišće puno okruglasti rupica i sitnih kukaca koji skačukupusni buhači
Lišće izgrizeno u obliku prozorčića ili čipke,kasnije jače izgrizeno,glave izbušene;gusjenice zelenkaste sužene prema obim stranama,duge 12mmkupusni moljac
Lišće izgrizeno,velike rupe, katkad ostaju samo žileGusjenice šarene (crno-žuto-zelene),žive u skupini.do 5 cmkupusari
Zelene ili zelenosmeđe,pojedinačne do4 cmlisne sovice
S tamnim prugama,periodično masovno,do 4 cmžuta kukuruzna sovica
Zelenkastosive,periodično masovno,do 25 mmmetlica
Na peteljkama lišća i glava žute, kasnije crne kvržiceduhanov trips
U Dalmaciji glave izbušene od beznožnih ličinki,izbušeni dijelovi pocrnemala repičina pipa
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Insekticidi koji imaju dozvolu za primjenu u Hrvatskoj kod kupusnjača 

(iz knjige „ŠTETOČINJE POVRĆA“, M. Maceljski i suradnici)

Aktivna tvarDozvoljena namjenaDoza ili koncentracijaKarenca (br. dana)
dazometKupusna nematoda4 – 6 kg/ar42
Bacillus thuringiensiskupusari0,4 – 0,6 kg/ha7,21 za kiseljenje
Bacillus thuringiensiskupusar1 – 1,5 kg/ha7,21 za kiseljenje
imidaklopridKupusna lisna uš, lisne soviceNamakanje rasada 0,1% ; 1 l/haOdređena rokom primjene
pirimikarbLisne uši0,08 – 0,12% ; 0,8 – 1,2 kg/ha14
pirimikarbLisne uši0,04 – 0,06% 0,4 – 0,6 kg/ha14
Bacillus thuringiensisKupusari, metlica0,3 – 1 kg/ha7,21 za kiseljenje
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3