Početna 5 Povrtlarstvo 5 Uvjeti za rast i razvoj salate

Uvjeti za rast i razvoj salate

Salata je biljka blage klime. Optimalne temperature u vegetativnoj fazi za razvoj salate (glavice ili rozete) su od 12 – 20°C.

Za klijanje minimalne temperature su od 2 – 5°C a optimalne 15 – 20°C pri kojim salata niče već za 3 – 5 dana.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Temperature iznad 25°C izazivaju sekundarnu dormantnost koja smanjuje klijanje normalno klijavog sjemena za više 50% (ovisi o kultivaru).

  • iznad 30°C većina kultivara ne niče,
  • klijanje i nicanje je brže na svijetlu,
  • mlade biljčice salate mogu podnijeti temperature do -5°C  a dobro ukorijenjene biljke s 5 – 7 listova mogu podnijeti uvijete kontinentalne zime. Što je salata bliže tehnološkoj zrelosti to je osjetljivija na niske temp. prijelaz u generativnu fazu (prorastanje) pospješuje dugi dan, visoke temperature zraka i tla te vernalizacija naklijalog sjemena odnosno mlade biljke,
  • kroz vernalizaciju prolazi naklijalo sjeme pri temperaturama od 2 – 8°C kroz 2 – 20 dana.


Salata je biljka dugog dana. Pri dužini dana u trajanju većem od 13 sati prorastanje nastupa nakon potpuno ili djelomičnog završetka vegetativne faze (ovisnost kultivara). Ljetni kultivari salate su neutralni na dužinu dana.
Tla pogodna za uzgoj i razvoj salate su srednje teška i dobro strukturirana iako se za raniji uzgoj preporučuju nešto laganija tla koje se lakše i brže zagrijavaju. Reakcija tla na kliju salata najbolje reagira je neutralna (pH 7). Salata je jako osjetljiva na visoku koncentraciju soli u tlu naročiti na klor. Sadržaj soli od 0,3 – 0,4 % izaziva veća oštećenja salate. S obzirom na raznolikost klime u Hrvatskoj te na raznolikost kultivara koji su prilagođeni različitim klimatskim uvjetima, moguće je uzgoj i razvoj salate tijekom čitave godine.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3