Home » zastita psenice od stetnika

Tag - zastita psenice od stetnika

Pšenica Ratarstvo

Zaštita pšenice od štetnika

Najvažniji i najčešći štetnik koji se pojavljuje u uzgoju pšenice je žitni balac ili lema, a u pojedinim godinama mogu se pojaviti i lisne uši. Program zaštite...