Home » rezidba vinograda u rodu

Tag - rezidba vinograda u rodu

Vinogradarstvo

Rezidba vinograda u rodu

Vinova loza u svom životnom ciklusu zahtjeva rez svake godine. To je jedna od najvažnijih tehnoloških operacija u vinogradarskoj proizvodnji.  Rezom se:...