Home » rezidba u zeleno

Tag - rezidba u zeleno

Vinogradarstvo

Rezidba vinograda u rodu

Vinova loza u svom životnom ciklusu zahtjeva rez svake godine. To je jedna od najvažnijih tehnoloških operacija u vinogradarskoj proizvodnji.  Rezom se:...