Home » kultivari luka

Tag - kultivari luka

Luk Povrtlarstvo

Kultivari luka

U svijetu su zastupljeni brojni kultivari koji su selekcionirani na različita kvalitativna svojstva. Pa tako razlikujemo kultivare: po dužini dana; oplemenjeni...