Home » gnojidba

Tag - gnojidba

Višnja Voćarstvo

Gnojidba višnje

Gnojidba višnje je ključan postupak brige za uspješnu rodnost voćke. Potrebna količina hraniva za višnju kreće se: Dušik (N) = 50 kg/haFosfor (P2O5) = 30...