Home » gnojidba sljive

Tag - gnojidba sljive

Šljiva Voćarstvo

Gnojidba šljive

Gnojidba šljive je važna agrotehnička operacija o kojoj ovisi prinos i opće zdravstveno stanje biljke, te je potrebno voditi evidenciju upotrebe gnojiva koja...