Home » cigaras

Tag - cigaras

Vinogradarstvo

Cigaraš

Cigaraš (lat. Byctiscus betulae) je štetnik loze najčešći u Istri i Dalmaciji. Štetnik napada pupove i lišće Opis štetnika Odrasli oblici su kornjaši vrlo...