Početna 5 Povrtlarstvo 5 Brokula 5 Sadnja brokule

Sadnja brokule

U dobro pripremljeno i vlagom zasićeno tlo sadnja brokule se radi na razmake različitih dužina ovisno o habitusu kultivara.

Plodored za brokulu

Zbog bolesti i nametnika koje dijeli s ostalim kulturama iz porodice kupusnjača ne smije se uzgajati u plodoredu s tim kulturama najmanje 3 – 4 godine.

Proljetna brokula zbog kratke vegetacije nakon berbe omogućuje uzgoj kultura kao što je grah mahunar, cikla ili poriluk dok jesenskoj brokuli pretkulture mogu biti salata, grašak ili rani krumpir i špinat. Brokula se može proizvoditi kao međukulturna između redova rajčice, salate, graha mahunara ili graha zrnaša, jer uspravnim rastom ne zauzima mnogo prostora, a dospijeva za berbu kasnije od navedenih kultura.

Sadnja brokule

Manje bujni kultivari obično sade na razmak 50 x 50 cm, odnosno da se postigne sklop od 4 biljke/m2 , a bujniji kultivari se sade na razmak između redova 60 – 80 cm a unutar redova 40 – 70 cm.

Vrijeme sadnje ovisi  o tipu kultivara koji se namjerava uzgajati a mogući rokovi sadnje navedeni su u sljedećoj tablici.

KultivariSjetva mjesec/tjedanSadnja brokule mjesec/tjedanBerba mjesec/tjedan
Kontinentalno područje
rani2/3 – 3/13/4 – 4/15/3 – 6/2
jesenski5/2 – 6/26/2 – 7/29/1 – 11/2
Mediteransko područje
jesenski6/3 – 7/27/3 – 8/29/4 – 12/4
ozimi7/3 – 8/28/3 – 9/21/1 – 4/4
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3