Početna 5 Povrtlarstvo 5 Brokula 5 Uvjeti za rast i razvoj brokule

Uvjeti za rast i razvoj brokule

Kultivari za zimski i ozimi uzgoj (duže vegetacije) brokule moraju proći kroz vernalizaciju u trajanju od 2 – 4 tjedna na temperaturama nižim od 10°C. Vernalizacija je potrebna kako bi iz vegetativne faze prešli u generativnu.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Optimalna temperatura za klijanje i nicanje je 20°C dok je minimalna 5°C . Maksimalna je 35°C. Optimalna temperatura rasta je 15 – 18°C (nakon sjetve ili sadnje optimalne temperature su od 20 – 24°C) dok je minimalna temperatura rasta 5°C.

U povoljnim uvjetima cvat se zameće nakon 20 – 25 formiranih listova. (ako su temperature više od povoljnih tj. iznad 20°C, produljuje se vegetativna faza te je broj razvijenih listova do početka generativne faze veći

Ako su u vrijeme formiranja cvata temperature više od optimuma, cvatovi su sitniji, brže postaju rahli te prije procvatu.

U vegetativnoj fazi brokula je otporna na niske temperature  dok cvat smrzava pri temperaturi od -5°C.

Srednje teško i dobro strukturirano tlo je najpovoljnije za uspješan rast i razvoj brokule. Optimalni pH je između 6 – 6,8. Brokula bolje podnosi zaslanjenost tla od cvjetače. Dobra opskrbljenost tla vodom neophodna je za uspješan uzgoj dok nasad brokule može stradati zbog stagnirajuće vode. U kontinentalnom području uzgaja se proljetna i jesenska brokula, u mediteranskom jesenska, zimska i ozima dok se ljetna može uzgajati u područjima gdje srednja dnevna temperatura ljetnih mjeseci ne prelazi 20°C

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3