Home » Priprema tla i gnojidba brokule
Brokula Povrtlarstvo

Priprema tla i gnojidba brokule

Brokuli treba osigurati mnogo hranjivih tvari tijekom cijele vegetacije, a posebice u stadiju oblikovanja cvata i to 25 – 35 dana, kad biljka uzima iz tla 3/4 ukupnih količina hranjivih tvari.

Priprema tla za brokulu

Za ranu proljetnu sadnju osnovna obrada tla uz startnu gnojidbu s povećanom količinom fosfora i kalija obavlja se u jesen. 

Dobro je već i u jesen pripremiti uzdignute gredice da se u proljeće tlo što prije osuši i ugrije. Prije sadnje tlo se tretira herbicidima za tu namjenu. Može se i primijeniti i malč od biorazgradive prozirne folije. On pospješuje zagrijavanje tla a ako pak se primjenjuje crna PE folija izbjegava se upotreba herbicida.

Kad se sadi u kasno proljeće ili ljeto cvjetača obično dolazi kao drugi usjev, pa nakon skidanja pretkulture treba  ukloniti biljne ostatke te tlo površinski obraditi da se dobije zrnasti sloj tla pogodan za sadnju te uspješno ukorjenjivanje presadnica. Prije sadnje važno je navlažiti tlo na dubinu od 30 cm na 70 – 80% poljskog kapaciteta tla za vodu.

Gnojidba brokule

U tijeku rasta stabljike i listova biljke traže veće količine dušika (N), a u stadiju stvaranja cvatova više fosfora (P2O5) i kalija (K2O).

Brokula vrlo pozitivno reagira na gnojidbu tla stajskim gnojem i kompostom. Dok se najbolji urodi i kakvoća postižu kombiniranom gnojidbom, dakle organskim i mineralnim gnojivima.

Osnovnom obradom u tlo se zaorava  40 – 50 t/ha stajskog gnoja  +  NPK 7 – 20 – 30 ili NPK 8-26-26 u količini 10 do 15 dkg/ m2, (1 – 1,5 t/ha).

Brokula se prihranjuje 1 – 3 puta u vegetaciji sa  KAN – om u količini od 100 kg/ha.