Home » Priprema tla i gnojidba patlidžana
Patlidžan Povrtlarstvo

Priprema tla i gnojidba patlidžana

Ako je tlo na kojem se planira proizvodnja patlidžana s manjom količinom humusa ono se preporučuje gnojiti s organskim gnojivima radi poboljšanja strukture tla tj. postizanja povoljnih vodozračnih odnosa te zbog poboljšanja mikrobiološke aktivnosti. 

Priprema tla za patlidžan

Ako na površini namijenjenoj za uzgoj paprike nije bila neka ozima ili rana proljetna pretkultura u jesen treba izorati  tlo na 30 cm. U proljeće se zatvara brazda tanjuranjem. Dok se frezanjem tlo usitnjava do praškaste ili sitno zrnaste strukture na dubini od 10 – 15 cm.

Treba voditi računa da od frezanja do postavljanja sadnih humaka (baula) ne dođe do padalina. Zato što se tako usitnjenoj zemlji kvari struktura i tekstura, tj. dolazi do sabijanja tla pa je onemogućena izrada sadnih humaka tj. gredica. Sjetva sjemena ili sadnja presadnica krastavaca na pripremljene gredice. Uvijek ima prednost ispred ravnih površina jer se tlo se na gredicama brže zagrijava i mnogo je povoljnija prozračnost cijelog sjetvenog sloja.

Na velikim proizvodnim površinama sadni humci izrađuju se pomoću specijalnog stroja za izradu humaka (baulator). Na parceli se trebaju napraviti izmjere da bi gredica bila što ravnija, posebno prva u nizu jer se svaka slijedeća gredica naslanja na nju. Visina gredice trebala bi biti između 15 – 25 cm, a širina gredice ovisi o vrsti PVC folije koju ćemo koristiti. Za jednorednu foliju, čija je širina 120 cm a razmak između rupa 20 cm, širina vrha gredice trebala bi biti od 30 do 50 cm. Za dvorednu foliju, čija je širina 130 cm a razmak između rupa 30 cm, širina vrha gredice trebala bi biti od 40 do 60 cm.
Postavljanje cijevi za navodnjavanje kap po kap vrši se prilikom izrade gredica. Prije polaganja PVC folije i to automatski. Baulator na sebi ima nosače za kolutove cijevi za navodnjavanje. Cijevi za navodnjavanje se spajaju na glavni vod (okiten) pomoću spojnica s ventilom, s jedne strane gredice. Na drugom kraju radi se čvor kako bi spriječili istjecanje vode.

Primjena polietilenske (PE) folije kao malča u povrćarstvu ima  mnogostruke prednosti pa tako i pri uzgoju paprike. Najveću primjenu imaju  crne ali uz njih koriste se još i prozirne (transparentne) i bijele (s jedne strane su bijele a s druge crne). Dok manju primjenu imaju PE folije drugih boja (smeđa, žuta, srebrna, zelena).

Prednosti korištenja PE folija:

  • Ranija berba – povišena temperatura tla pokrivenog PE folijom uzrokuje intenzivniji rast i razvoj uzgajane kulture i raniju berbu. Primjena crnog pokrivača može rezultirati ranijom berbom za 7 do 14 dana, a primjena transparentnog do 21 dan.
  • Smanjena evaporacija – ispod pokrivača je evaporacija smanjena. Rezultat smanjene evaporacije je viša i ujednačenija vlažnost tla u odnosu na nepokriveno tlo. Iako se pokrivanjem tla čuva vlažnost, za uspješan uzgoj neophodno je ispod folije postaviti cijevi za natapanje kapanjem.
  • Onemogućen rast korova – pri primjeni crnog ili crno-bijelog pokrivača onemogućen je kontakt sunčeve svjetlosti i tla što sprečava rast i razvoj korova ispod pokrivača. Ispod transparentnog pokrivača korovi niknu, ali visoka temperatura ispod folije priječi njihov daljnji razvoj.
  • Smanjeno ispiranje hranjiva – budući da se ispod pokrivača najčešće primjenjuje sustav natapanja kapanjem, kojim je moguće provesti i prihranu (fertirigaciju) potrebne količine hranjiva se dodaju u blizinu korijenovog sustava. Na taj način je smanjeno ispiranje hranjiva u dublje slojeve tla i podzemne vode intenzivnim natapanjem ili oborinama.
  • Smanjeno zbijanje tla i stvaranje pokorice – tlo ispod folije ostaje rahlo i prozračno. Razlog tome je što se za prolaz koriste samo prostori između traka folije, a jače oborine ne narušavaju strukturu tla. Korijen ima dovoljno kisika za rast i razvoj, a u takvom tlu je i zadovoljavajuća mikrobiološka aktivnost.
  • Čišći i zdraviji proizvod – proizvod pokrivenog usjeva je čišći i manje podložan napadu biljnih štetočina jer nema kontakta s tlom. Ako površina nije pokrivana, plodovi (npr. krastavci kornišoni, jagode) se razvijaju na tlu, što pogoduje razvoju bolesti. Pri intenzivnim oborinama čestice tla dospijevaju na biljke ili plodove, što također smanjuje kvalitetu. 
  • Intenzivniji rast – folija za pokrivanje gotovo je nepropusna za ugljični dioksid koji je neophodan za fotosintezu. Kako se razina ugljičnog dioksida diže ispod nepropusnog pokrivača, on izlazi kroz otvore u kojima su posađene biljke i pri kontaktu s listovima povoljno djeluje na intenzitet fotosinteze.

Nedostatak korištenja PE folije je njihovo uklanjanje i zbrinjavanje te veće početno ulaganje.

Gnojidba patlidžana

Tlu se dodaje 5 – 10 t/ha  stajskog gnoja a ako se stajskim gnojem želi  uz nabrojeno osigurati i određena količina hraniva za patlidžane on se dodaje u količini od 20 – 40 t/ha.

Za osnovnu gnojidbu pred sadnju presadnica treba izabrati mineralna gnojiva koja ne sadrže klor, te se na  tlima slabije plodnosti primjenjuje: 600 kg/ha NPK 5 – 20 – 30 + 26 SO3 ili 750 kg/ha NPK 7 – 14 – 21 + 2 MgO + 18 SO3, a kako ne bi došlo do pojave deformiranja listova i sušenja biljaka, uz NPK gnojiva dodaje se i 150 kg/ha Uree 46 % N

Prihrana se obavlja u 2 – 3 navrata sa 150 kg/ha KAN-a  (27 % N)  + 4,8 MgO, prva prihrana obavlja se nakon što se biljke dobro ukorijene, a druga kada su prvoformirani plodovi veličine oraha.

Ako je tlo kisele reakcije obavlja se kalcifikacija s hidratiziranim (građevinskim) vapnom u količini od 1 – 3 t/ha na dubinu od 30 cm i to za prethodni usjev.