Početna 5 Voćarstvo 5 Trešnja 5 Podizanje i održavanje nasada trešnje

Podizanje i održavanje nasada trešnje

Podizanje i održavanje nasada trešnje ovisi o tome zadovoljava li položaj terena za podizanje intenzivnog nasada određene ekološke uvjete.

Izbor položaja za podizanje nasada trešnje

Podizanje i održavanje nasada trešnje se uspješno odrađuje između 30 ° i 60° sjeverne geografske širine te na nadmorskoj visini do 1.000 m.  Za siguran uzgoj prednost se daje sjevernim ekspozicija (što i ne mora biti) ako su dovoljno visoke, ali i blagim brežuljcima s isto tako jednako blagim padinama. U vidu ekonomski uspješne proizvodnje trešanja, bitno je da svakog proljeća dođe do redovite cvatnje, uspješnog oprašivanja i oplodnje te održivog plodonošenja. Zbog toga je vrlo važno odabrati položaje gdje su mrazovi u vrijeme cvatnje rijetka pojava, položaje na kojima u vrijeme zimskog mirovanja je moguće sakupiti minimalno 400, a maksimalno 1.500 sati inaktivnih temperatura te položaje gdje nema duljeg zadržavanje vode.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Priprema tla za sadnju trešnje

Svrha i temeljne odrednice pripreme tla za sadnju je jednako onom opisanom u poglavlju istog naslova kod jabuke.

Priprema tla za sadnju trešnje započinje krčenjem, čišćenjem i ravnanjem terena. Ako se nasad namjerava podignuti na terenu s nagibom većim od 8 do 10%, tada se na terenu moraju prethodno napraviti terase. Nakon toga potrebno je izvršiti melioriranje terena. Potrebno je da tlo sadrži minimalno 3% humusa. Da bi se količina humusa povećala za 1% na dubini od 40 cm u tlo treba unijeti 20 t/ha stajskog gnoja. Nakon što se tlo pognoji mineralnim i organskim gnojivima, slijedi duboko oranje na dubinu 50 do 70 cm. Tlo boljih fizikalnih osobina može se orati na dubinu od 40 do 50 cm. Najčešće vrijeme kada se tlo ore je kolovoz i rujan tj. onda kada je tlo umjerene vlažnosti.

Izbor sadnog materijala trešnje

Kao i za sve ostale voćne vrste tako i sadni materijal trešnje mora biti bezvirusni, zdravstveno ispravan, kvalitetan, kategoriziran te nabavljen u provjerenom rasadniku.

Vrijeme i tehnika sadnje trešnje

Za trešnju se preporučuje jesenska sadnja. Prije same sadnje potrebno je odstraniti sve oštećene dijelove korijena dok sitno korijenje nije potrebno prikraćivati.

Sadnica se sadi u svježe iskopanu jamu ili napravljenu brazdu, u dobro pripremljeno tlo na dubinu od 70 cm. Cijepljeno mjesto mora biti 10-ak cm iznad površine tla. Na korijen se stavlja sloj rahle zemlje koji treba dobro ugaziti. Na nj se stavlja 20 kg stajskog gnoja i 0,5 kg NPK gnojiva formulacije 7-20-30 u sloju iznad korijenja. Sva dodana gnojiva trebaju se prekriti slojem zemlje i na kraju zaliti voćku s najmanje 30 litara vode.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Održavanje nasada trešnje

Nasad trešnje se održava kao i kod svih ostali voćni vrsta. Unutar reda potrebno je ukloniti korove primjenom herbicida.

Između redova najpovoljnije je zatravljivanje površine koje je potrebno tijekom vegetacije kositi i malčirati.

Navodnjavanje trešnje

Donedavna sadnja sorata trešnje na bujnim podlogama uvjetovala je relativno visoka stabla čiji je korijen dosezao duboko u zemlju pa je biljci na taj način bio omogućen pristup izvorima vode u tlu koji nisu dostupni površinskom korijenju novih sorata trešnje koje je zbog toga potrebno obavezno navodnjavati.

Sljedeće je potrebno odrediti količinu vode potrebne za navodnjavanje. Ona se određuje na temelju saznanja o postojećem kapacitetu vode u tlu i isparavanju vode iz tla i voćke (evapotranspiracija). Trešnja se navodnjava najčešće sustavom kap po kap.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3