Početna 5 Ratarstvo 5 Ječam 5 Morfologija ječma

Morfologija ječma

Morfologija ječma je slična kao i kod ostalih stranih žitarica sa nekoliko razlika u građi klasa i lista.

Korijen je žiličast i slaba mu je usisna snaga.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Stabljika ima 5 – 7 koljenaca i međukoljenaca, može narasti i do 1,5 m, šuplja je i sklona polijeganju. Ječam može oblikovati do 5 sekundarnih stabljika.

List se sastoji od lisnog rukavca i plojke i sličan je listu ostalih žitarica. Za razliku od ostalih žitarica u usjeku klasnog vretena ječma može biti zbijen jedan, dva ili tri klasića. Ako se u usjeku klasnog vretena razvije jedan klasić; postoji jedan red s jedne i drugi red s druge strane klasa – tada je to dvoredni ječam.

Plod je zrno, građeno kao i u ostalih pravih žitarica. Masa 1 000 zrna iznosi 30 – 40 g, a hektolitarska težina 60 – 70 kg. Dvoredni ječam ima veću masu i hektolitarsku težinu od višerednog. Vegetacijsko razdoblje jarog ječma traje 55 – 130 dana.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3