Home » Priprema tla i gnojidba peršina
Peršin Povrtlarstvo

Priprema tla i gnojidba peršina

Peršin ne podnosi gnojidbu svježim stajskim gnojem pa se treba sijati iza kultura pri čijem uzgoju se koristio stajski gnoj, to mogu biti rajčica, krumpir ili kupus.

Priprema tla za peršin

Osnovna jesenska obrada tla oranjem vrši se na dubinu od oko 25 – 30 cm. Ako se planira kasnija sjetva (za jesensku potrošnju i skladištenje) moguća je i proljetna obrada tla.

Obrada tla za peršin ovisi o pretkulturi, a obavlja se ljetnim plitkim oranjem iza kultura koje rano napuštaju tlo, te oranjem tijekom jeseni, odnosno jednim dubokim jesenskim oranjem iza pretkultura koje tlo napuštaju tijekom jeseni.

Dopunska obrada trebala bi osigurati rahli površinski sloj kako bi nicanje sjemena bilo jednolično. Istovremenim nicanjem osiguravamo jednako dugi razvoj svih biljaka.

Gnojidba peršina

Mineralna gnojidba peršina se vrši na osnovu analize tla a prema planiranom prinosu, okvirno prije sjetve se dodaje  800 kg/ha NPK 7-20-30 + Fe + Zn plus 200 kg/ha Uree 46 % N.

Peršin listaš ima veće potrebe prema dušiku jer se tijekom vegetacije njegovi listovi  kose u 2-3 navrata. Nakon svakog peršin razvija nove listove koji kako bi zadovoljili količinom i kvalitetom trebaju dovoljne količine dušika. Nakon svakog otkosa prihranjuje se s 30-50 kg/ha dušika.

*brza analiza tla može se obavit priručnim mjernim instrumentima namijenjenim za tu svrhu. (određivanje pH tla te količine osnovnih biogenih elemenata NPK )