Home » Berba šljive
Šljiva Voćarstvo

Berba šljive

Berba šljive treba brati po suhom i toplom vremenu kad su potpuno zrele jer tada imaju najviše šećera i samo takve i daju najviše rakije (s bogatom karakterističnom aromom) i najkvalitetnije slatke prerađevine.

Potpuno zreli plodovi imaju lagano smežuranu kožicu oko peteljke, meso im je tamnožute boje i malo smeđe oko koštice. Plod se lako odvaja od peteljke i trešnjom (drmanjem) grana ili cijelog stabla lako otpada s drveta. Travu ispod stabla treba prije trešnje pokositi i pod njega podmetnuti neko platno ili najlon da se lakše, čistije i brže sakupe plodovi. Preporučuje se što manje upotrebljavati motku za trešnju šljiva jer se mlaćenjem grana nanosi šteta stablu i smanjuje mu se rodnost za iduću godinu odbijanjem cvjetnih pupova.