Početna 5 Ratarstvo 5 Duhan 5 Agroekološki uvjeti uzgoja duhana

Agroekološki uvjeti uzgoja duhana

Proizvodnja duhana podrazumijeva stručnu analizu proizvodnje na pojedinom proizvodnom području s pogleda proizvodnih mjera i poboljšanja istih sa ciljem što kvalitetnijih kvantitativnih i gospodarskih svojstava u proizvodnji.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Postoje kultivari duhana kratkoga dana, kultivari dugoga dana i neutralni kultivari. Duhan treba mnogo svjetlosti, pa će u pregustom sklopu ili zasjenjen (korovima, okolnim drvećem i sl.), reagirati smanjenim porastom, tanjim, manjim i finijim listovima, što se može koristiti za izradu cigareta posebne kvalitete. Bolja osvijetljenost povećava fotosintetsku aktivnost i nakupljanje ugljikohidrata, što povećava prirod i kvalitetu lista.

Za klijanje potrebna je minimalna temperatura od 5 °C, a praktični minimum, pri kojem sjeme duhana mnogo brže klija i niče iznosi 12 °C. Optimalna temperatura za klijanje je između 25 i 28 °C. Biljke duhana ne podnose niske temperature, pa stradaju čim se temperatura spusti na -1 °C.

Kada počne berba, potrebe za vodom smanjuju se sve više kako odmiče faza sazrijevanja. Ako postoje mogućnosti za navodnjavanje, u slučaju suše treba obaviti navodnjavanje u vrijeme intenzivnog vegetativnog porasta.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Duhan najbolje uspijeva na lakšim, strukturnim, rahlim i prozračnim tlima, slabo kisele do neutralne reakcije. Najbolji položaji za uzgoj duhana su tla na brdskim i ostalim nagnutim položajima. Današnje sorte duhana i jednog i drugog tipa zahtijevaju teža i plodnija tla, naročito Burley, no starije sorte Virdžinija tipa bolje uspijevaju na lakšim i pjeskovitim tlima.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3