Početna 5 Ratarstvo 5 Duhan 5 Berba duhana

Berba duhana

List duhana bere se u tehničkoj zriobi. Listovi postupno dozrijevaju od baze prema vrhu stabljike. Tjedno dozrijevaju 2 – 3 lista, a berba obično traje oko 2 mjeseca i može se obavljati ručno ili strojevima. Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje. Proces sušenja duhana teče prema programu sušenja i traje od 144 do 168 sati. Nakon sušenja, duhan se priprema za otkup. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Berba duhana započinje od 55 do 60 dana nakon sadnje. Obavlja se ručno po insercijama (P, X, C, B, T). Beru se od 2 do 3 lista pojedine insercije u tehnološkoj zrelosti. Znakovi zrelosti duhana su svijetla žutozelena boja plojke, glavno rebro svjetlije boje te lišće koje stoji pod pravim kutom u odnosu na stabljiku i lagano se lomi pri berbi. Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje. Berba kombajnom obavlja se ako je površina ravna, ako biljke ne poliježu, ako ravnomjerno dozrijevaju i ako su jednolične visine.

Berba se obavlja po insercijama:
  • podbir – donja 2 – 3 lista, berbu treba obaviti nešto prije uobičajenih znakova zriobe – žućkasto-zelena boja na vrhovima i rubovima lista, a prema uzrastu duhana to je vrijeme pojave 60 % pupanja duhana;
  • natpodbir – iduća 2 – 3 lista, berba se obavlja kod pojave znakova zriobe, to je obično vrijeme butonizacije ili nakon prvog zakidanja cvata;
  • srednji list – 4 – 6 listova, s berbom treba pričekati dok zalamanje cvata ne da učinak, odnosno dok se listovi ne sagnu prema dolje;
  • podovršak – 2 – 3 lista
  • ovršak – 1 – 2 lista
Berba duhana obično traje do sredine listopada, ukupno se skupi 6 – 8 berbi s prosječnim prirodima suhog lista za:
  • Virdžinija tip 2.000 – 2.500 kg/ha
  • Burley tip 2.500  -3.000 kg/ha

Nakon sušenja duhan se priprema za otkup. Otkup duhana obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima .

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Priprema duhana za otkup

Listovi spremni za otkup imaju između 15 i 16 posto vlage. Ako su prevlažni, lijepe se, a ako su presuhi – mrve se. Nakon vađenja iz ramova, osušeni duhan ide na separator, gdje se provodi otprašivanje i sortiranje. Potom separatora duhan se sprema u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti. Tako spremljen, odlaže se u skladište proizvođača.

Otkup duhana

Otkup duhana vrši obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima u trima poslovnim centrima. Duhan tipa virginia otkupljuje se u šest klasa. Ocjenjuju se položaj lista na stabljici, boja lista, obilježja tkiva, veličina lista, oštećenja od bolesti i štetnika, mehanička oštećenja te količina vlage i nečistoće.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3