Home » Berba duhana
Duhan Ratarstvo

Berba duhana

List duhana bere se u tehničkoj zriobi. Listovi postupno dozrijevaju od baze prema vrhu stabljike. Tjedno dozrijevaju 2 – 3 lista, a berba obično traje oko 2 mjeseca i može se obavljati ručno ili strojevima. Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje. Proces sušenja duhana teče prema programu sušenja i traje od 144 do 168 sati. Nakon sušenja, duhan se priprema za otkup. 

Berba duhana započinje od 55 do 60 dana nakon sadnje. Obavlja se ručno po insercijama (P, X, C, B, T). Beru se od 2 do 3 lista pojedine insercije u tehnološkoj zrelosti. Znakovi zrelosti duhana su svijetla žutozelena boja plojke, glavno rebro svjetlije boje te lišće koje stoji pod pravim kutom u odnosu na stabljiku i lagano se lomi pri berbi. Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje. Berba kombajnom obavlja se ako je površina ravna, ako biljke ne poliježu, ako ravnomjerno dozrijevaju i ako su jednolične visine.

Berba se obavlja po insercijama:
  • podbir – donja 2 – 3 lista, berbu treba obaviti nešto prije uobičajenih znakova zriobe – žućkasto-zelena boja na vrhovima i rubovima lista, a prema uzrastu duhana to je vrijeme pojave 60 % pupanja duhana;
  • natpodbir – iduća 2 – 3 lista, berba se obavlja kod pojave znakova zriobe, to je obično vrijeme butonizacije ili nakon prvog zakidanja cvata;
  • srednji list – 4 – 6 listova, s berbom treba pričekati dok zalamanje cvata ne da učinak, odnosno dok se listovi ne sagnu prema dolje;
  • podovršak – 2 – 3 lista
  • ovršak – 1 – 2 lista
Berba duhana obično traje do sredine listopada, ukupno se skupi 6 – 8 berbi s prosječnim prirodima suhog lista za:
  • Virdžinija tip 2.000 – 2.500 kg/ha
  • Burley tip 2.500  -3.000 kg/ha

Nakon sušenja duhan se priprema za otkup. Otkup duhana obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima .

Priprema duhana za otkup

Listovi spremni za otkup imaju između 15 i 16 posto vlage. Ako su prevlažni, lijepe se, a ako su presuhi – mrve se. Nakon vađenja iz ramova, osušeni duhan ide na separator, gdje se provodi otprašivanje i sortiranje. Potom separatora duhan se sprema u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti. Tako spremljen, odlaže se u skladište proizvođača.

Otkup duhana

Otkup duhana vrši obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima u trima poslovnim centrima. Duhan tipa virginia otkupljuje se u šest klasa. Ocjenjuju se položaj lista na stabljici, boja lista, obilježja tkiva, veličina lista, oštećenja od bolesti i štetnika, mehanička oštećenja te količina vlage i nečistoće.