Gnojidba i prihrana voćaka

Prihrana voćnjaka

Prihrana voćnjaka

 

Zbog posebnosti korijenovog sustava voćaka kao višegodišnjih kultura, njihova ishrana je znatno složenija nego ishrana jednogodišnjih kultura.

Danas gnojidba predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mjera koja daje osnovno obilježje suvremenom voćarstvu i najviše doprinosi intenzitetu voćarske proizvodnje. Za uspijevanje voćke iz tla uzimaju više hranjivih elemenata bez kojih se ne bi mogle normalno razvijati. No u tlu se najčešće javlja nedostatak triju elemenata, dušika, fosfora i kalija, rjeđe kalcija i mikroelemenata (Ze, Mn, Mg, B, Zn, Mo). Pravilnom gnojidbom poboljšava se struktura tla o čemu ovisi vodno-zračni režim tla, a povećava se i plodnost tla. Gnojidbom se regulira trajanje vegetacije, otpornost na mrazove, bolesti i štetnike, zatim kvaliteta i trajnost plodova kao i dugovječnost voćaka.

U redovitoj gnojidbi razlikuje se meliorativna gnojidba,  gnojidba mladih nasada te gnojidba nasada u punoj rodnosti. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla.

S proizvodnog stajališta najvažnije je razdoblje pune rodnosti voćaka. Redovita gnojidba dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje, a sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj gnojidbi primjenjuje se gnojivo s manje dušika (N), a više fosfora (P2O5) i kalija (K2O) dok se u prihrani uglavnom gnoji dušičnim gnojivima. U osnovnu gnojidbu spada i gnojidba organskim gnojivima, a obavlja se u jesen svake treće ili četvrte godine, zajedno s osnovnom gnojidbom mineralnim gnojivima.

Za osnovnu i meliorativnu gnojidbu koriste se NPK mineralna gnojiva različitih formulacija: NPK 8-26-26, NPK 10-30-20, NPK (SO3) 5-20-30 (26), NPK 7-20-30, NPK 6-18-36, NPK (MgO) 8-16-24 (2). Izbor formulacije zavisi o omjeru i koncentraciji hraniva u tlu.

Prihranjivanje kreće u proljeće i obavlja se prije kretanja vegetacije te prije plitke obrade tla, najčešće ureom. Druga prihrana slijedi nakon zametanja plodova KAN-om.

Tijekom sušnog perioda ili uslijed znakova pomanjkanja hraniva, potrebno je obaviti folijarnu prihranu. Prihranjivanje putem lista može se obavljati raznim preparatima za folijarnu prihranu makro i mikroelementima ili ureom ako se dodaje samo dušik. Folijarna prihrana može se kombinirati sa zaštitom pa na taj se način obave dva agrotehnička zahvata istovremeno.

Za gnojidbu svake voćne kulture potrebno je popunjavati određene obrasce. Aplikacija PinovaDoc Iz osnovnih informacija koje su se unesle kroz upis određenih parametara za gnojidbu, automatski generira i popunjava sve obrasce za inspekciju. Ne bojte se da će Vas inspekcija zateći nespremne jer ukoliko ste sve uredno unosili u aplikaciju PinovaDoc, na kraju je potrebno samo isprintati obrasce i izvještaje bez potrebnog računanja i preračunavanja jer je aplikacija to napravila za Vas kao što je npr. Izvještaj o gnojidbi. Sve informacije na linku: http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Izdvojeni sadržaj